PHP

PHP, web geliştirme için özel olarak tasarlanmış bir programlama dilidir. HTML ile birleştirilerek dinamik web siteleri oluşturmak için kullanılır. Veritabanı işlemleri, form işlemleri ve diğer web uygulamaları için sıklıkla kullanılır. PHP, esnek ve açık kaynaklı bir dil olup, geniş bir geliştirici topluluğu tarafından desteklenir.

.htaccess kullanarak URL lerde sadece rakamlar nasıl seçilir?

.htaccess dosyasını kullanarak, URL'lerde sadece rakamları seçebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, URL'de sadece rakamların geçerli olduğunu belirtir: RewriteEngine On RewriteRule ^([0-9]+)$ index.php?id=$1 [NC,L] Bu örnekte, RewriteRule komutu kullanılarak, URL'deki herhangi bir yolun yerine sadece rakamların geçerli olduğu bir yol belirlenir. Bu yol, index.php dosyasına yönlendirilir ve id değişkeni olarak rakamların değeri kullanılır. [NC, L] flag'leri, eşleşmenin büyük/küçük harf duyarsız ve tek bir eşleşme olmasını sağlar.

Php ile bir excel dosyası nasıl oluşturulur?

PHP ile Excel formatında dosya oluşturmak için PhpSpreadsheet kütüphanesini kullanabilirsiniz. Örnek kod aşağıdaki gibidir: <?php require 'vendor/autoload.php'; use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; $spreadsheet = new Spreadsheet(); $sheet = $spreadsheet->getActiveSheet(); // Verileri dizi olarak tanımlayın $data = array( array("Ad" => "John", "Soyad" => "Doe", "Yaş" => 25), array("Ad" => "Jane", "Soyad" => "Doe", "Yaş" => 24), array("Ad" => "Bob", "Soyad" => "Smith", "Yaş" => 27), ); // Dizi verilerini hücrelere yazın $row = 1; foreach ($data as $item) { $col = 0; foreach ($item as $key => $value) { $sheet->setCellValueByColumnAndRow($col, $row, $value); $col++; } $row++; } // Dosyayı oluşturun ve indirin $writer = new Xlsx($spreadsheet); header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); header('Content-Disposition: attachment;filename="veriler.xlsx"'); header('Cache-Control: max-age=0'); $writer->save('php://output'); Bu kod, verileri içeren bir dizi oluşturur ve dizi verilerini hücrelere yazar, sonra oluşan dosyayı indirir. PhpSpreadsheet kütüphanesi hakkında burdan bilgi alabilərsiniz: PhpSpreadsheet

PHP ile Telegram bot nasıl hazırlanır? Telegrama gelen mesajın bot tarafından yakalanması?

Telegram mesajlaşma uygulaması son zamanlar yaygın kullanılmaktadır, buna sebeb olan şeylerden biride telegramda işlerin otomatikleştirilmesi için oluşturula bilir botlardır. Telegram botları yazılım dilleri kullanılarak istenilen yönde geliştirilmeğe uygundur. Kullanıcılar telegram botlarını grupları yönetmek, eticaret platformu gibi ürün satmak, müşterileri bilgilendirmek, otomatik cevaplar üreterek soruları cevaplamak, kripto analizler yaptırmak gibi yüzlerce amaclar için kullanmaktalar. Aklınızda soru işareti yarana bilir: bir telegram botu nasıl oluşturulur ve nasıl yazılım dilleri ile geliştirilir? Telegram botu nasıl oluşturulur? Telegram arama sekmesinde BotFather aratarak telegramın resmi bot yönetme botunu bulun Botla konuşmayı başlat seçeneğine tıklayın /newbot komutunu çalıştırarak BotFather`e yeni bot oluşturmak istediğini bildiriyosunuz, cevap olarak bu mesajı alacaksınız (Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot.) Botunuzu temsil edecek adı gönderiyorsunuz, cevabında bunu alacaksınız (Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in `bot`. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot.) Sonu bot ile biten kullanıcı adı gönderin, eger gönderdiğiniz kullanıcı adı daha önce kullanılmamışsa botunuz başarılı şekilde oluşturulacaktır. Cevap olarak aldığınız mesajın içinde HTTP API var, onu kullanarak bir çok işlemler yapa bilirsiniz PHP ile Telegram bot hazırlanması PHP ile telegram botu kullanarak her hangi bir telegram kullanıcısına mesaj göndermek için yapacağımız bir kaç işlem var. Yukarıda anlattığımız gibi bot oluşturmak ve bot tokenine sahip olmak Mesaj göndereceğimiz kullanıcı bota (https://t.me/{kullanici_adiniz}) giriş yaparak start vermelidir Mesaj gönderceğimiz kullanıcının chat_id numarasını öğrenmemiz gerekmektedir. Telegram chat id nasıl bulunur? makalemizi okuyarak öğrene bilirsiniz Aşağıdakı PHP kodlarını kullanarak telegram kullanıcısına bot ile mesaj göndere bilirsiniz. $botToken="YOUR_API_TOKEN"; $website="https://api.telegram.org/bot".$botToken; $chatId= receiver_chat_id; //Receiver Chat Id $params= [ 'chat_id'=>$chatId, 'text'=>$message, ]; $ch = curl_init($website . '/sendMessage'); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ($params)); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); $result = curl_exec($ch); curl_close($ch); Kullanıcı tarafdan bota yazılan mesaj PHP ile nasıl yakalanır ve işlenir? PHP ile botu yönetmek için bir Webhook oluşturmak gerekmektedir.Devamında aşağıda verdiğim örnekdeki gibi link hazırlayıp tarayıcıda açarak sitenizde oluşturduğunuz webhook'u telegrama tanıtmış olacaksınız. https://api.telegram.org/bot{YOUR_API_TOKEN}/setWebhook?url=https://yoursite.com/bot.php Devamında aşağıdakı örnek verdiğim PHP kodlarını kullanarak mesaj yazan kullanıcının çeşitli bilgilerine erişe bilir ve kullanıcıya yanıt olarak mesaj göndere bilirsiniz. include 'Telegram.php'; $token = "YOUR_API_TOKEN"; $telegram = new Telegram($token); $chat_id = $telegram->ChatID(); $msg = $telegram->Text(); $data = $telegram->getData(); $setData = $telegram->setData(); $ReplyToMessageID = $telegram->ReplyToMessageID(); //For more: https://github.com/xeayal/telegramApi/blob/main/Telegram.php $content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => 'Your chat_id: '.$chat_id); $telegram->sendMessage($content); Projede kullanılan Telegram.php dosyasını burdan indire bilirsiniz: Telegram.php

php ile PostgreSQL bağlantısı nasıl yapılır? PostgreSQL ve PHP

PostgreSQL, güçlü bir veritabanı yönetim sistemi olarak kabul edilir ve PHP, popüler bir web programlama dilidir. Bu iki teknolojinin birbirleriyle etkileşim kurması, gelişmiş ve güvenli web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır. PostgreSQL veritabanına bağlanmak için PHP'de kullanabileceğiniz birkaç yol vardır, ancak en yaygın olanı, PDO (PHP Data Objects) ve PGOBJECT (PostgreSQL veritabanı arabirimi) kullanmaktır. PDO: PDO, PHP'de birden fazla veritabanı tipine bağlanmanıza olanak tanıyan bir veritabanı arabirimidir. Aşağıdaki kod bloğu, PostgreSQL veritabanına PDO kullanarak nasıl bağlanabileceğinizi gösterir: <?php $dsn = 'pgsql:host=localhost;dbname=db_name'; $username = 'db_user'; $password = 'db_password'; try { $db = new PDO($dsn, $username, $password); } catch (PDOException $e) { echo 'Bağlantı hatası: ' . $e->getMessage(); } ?> PGOBJECT: PGOBJECT, PostgreSQL veritabanına özel olarak tasarlandı ve veritabanının fonksiyonlarını ve özelliklerini daha iyi desteklemeyi amaçlar. Aşağıdaki kod bloğu, PostgreSQL veritabanına PGOBJECT kullanarak nasıl bağlanabileceğinizi gösterir: <?php $db = pg_connect("host=localhost dbname=db_name user=db_user password=db_password"); if (!$db) { echo "Bağlantı hatası."; exit; } ?> Bu iki yöntem de PostgreSQL veritabanına bağlanmanızı ve veritabanındaki verileri okumanızı ve yazmanızı sağlar. Ancak, PDO daha yüksek seviyede güvenliği ve birden fazla veritabanı tipine bağlanma kabiliyetini sunar, bu yüzden tercihiniz PDO olmalıdır.

PHP Namespace nedir? Nasil kullanılır? Kullanım amacı nedir?

PHP namespace, kodunuzu organize etmek ve çakışmaları önlemek için kullanılan bir özelliktir. PHP 5.3 sürümünden itibaren bu özellik varsayılan olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Namespace, bir sınıfın veya fonksiyonun, bir paket içindeki başka bir sınıf veya fonksiyondan ayrılmasına olanak tanır. Bir namespace oluşturmak, namespace anahtar kelimesini kullanarak yapılır. Namespace adı, bir veya daha fazla isim parçasından oluşur ve aralarında ters bölme işareti (\) kullanılarak ayrılır. Örneğin: namespace MyProject; class MyClass { // ... } Yukarıdaki örnek, MyProject adlı bir namespace oluşturur ve MyClass adlı bir sınıfı bu namespace içinde tanımlar. Bir namespace içindeki bir sınıfı kullanmak istediğinizde, namespace adını da belirtmeniz gerekmektedir. Örneğin: $myObj = new MyProject\MyClass(); Yukarıdaki örnekte, MyProject namespace'i içindeki MyClass sınıfından bir nesne oluşturulur. Namespace kullanmanın amacı, projenizi parçalara ayırarak daha iyi organize etmek ve sınıf, fonksiyon ve diğer öğelerin ad çakışmalarını önlemektir. Örneğin, farklı paketlerdeki sınıfların aynı ada sahip olması durumunda, namespace'ler sayesinde ad çakışmaları önlenir. Örnek: <?php namespace MyProject; class MyClass { // ... } namespace AnotherProject; class MyClass { // ... } Yukarıdaki örnekte, MyProject namespace'i içinde MyClass adlı bir sınıf tanımlanırken, AnotherProject namespace'i içinde de MyClass adlı başka bir sınıf tanımlanır. Bu şekilde, her iki sınıf da birbirinden tamamen bağımsız olarak kullanılabilir hale gelir. Namespace'ler, PHP kodlarınızın daha iyi bir şekilde organize edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olur. Ad çakışmalarını önleyerek projenizin daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlarlar.

PHP - Dizi değişkenlere nasıl bölünür ve değişkenler bir fonksiyona nasıl iletilir? call_user_func_array

PHP programlama dilinde dizi içindeki veriler değişkenlere bölünerek her hangi bir fonksiyona değer olarak nasıl gönderileceği sorunu yaşiyorsanız doğru yerdesiniz. Örneğin elimizde aşağıdakı gibi bir fonksiyon ve array içinde değerler var ve bu değerler fonksiyona gönderilmesi lazim. <?php function hello($fname, $lname, $age){     echo $fname.'<br>';     echo $lname.'<br>';     echo $age.'<br>'; } $data = [     'Khayal',     'Abilhasanov',     '28' ]; ?> Gördüğümüz gibi veriler array içinde geliyor ve değişkenlere ayırıp fonksiyona gönderilmesi lazım. Aşağıdakı fonksiyonu kullnarak bu işlemi gerçekleştire biliriz. <?php     function hello($fname, $lname, $age){         echo $fname.'<br>';         echo $lname.'<br>';         echo $age.'<br>';     }     $data = [         'Khayal',         'Abilhasanov',         '28'     ];     call_user_func_array("hello", $data);     // hello('Khayal', 'Abilhasanov', '28'); ?>

PHP kullanarak bir dizenin (söz, cümle) son karakteri nasıl elde edilir

PHP ile bir dizenin son karakterini elde etmek oldukça kolaydır. Bu işlemi yapmak için PHP'de bulunan substr() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. substr() fonksiyonu, bir dizinin belirli bir bölümünü kesmenizi ve geriye kalan kısmını döndürmenizi sağlar. Bu fonksiyonun ikinci parametresi negatif bir tamsayı olduğunda, dizinin sonundan itibaren belirtilen sayı kadar karakteri alır. Aşağıda, bir dizenin son karakterini elde etmek için substr() fonksiyonunu kullanmanın örnek kodu yer almaktadır: $metin = "Bu bir örnek metindir."; $son_karakter = substr($metin, -1); echo "Metnin son karakteri: " . $son_karakter; Bu kod, $metin değişkeninde tanımlanan "Bu bir örnek metindir." dizesinin son karakterini elde etmek için substr() fonksiyonunu kullanır. Fonksiyon, $metin değişkeninin son karakterini (-1) alır ve $son_karakter değişkenine atar. Son olarak, echo ifadesi kullanılarak $son_karakter değişkenindeki son karakter ekrana yazdırılır. Bir diğer yöntem kullnarak da her hangi bir dizenin (söz, cümle) son karakterini elde ede bilirsiniz. Aşağıda kod örneğini kullana bilirsiniz $metin = "Bu bir örnek metindir."; $son_karakter = $metin[-1]; echo "Metnin son karakteri: " . $son_karakter;

PHP Hatalarını Görüntülemek İçin ini_set ve error_reporting İşlevlerini Kullanma

PHP kodları çalıştırıldığında, bazen hatalar oluşabilir ve bu hataların nedenlerini bulmak için hatayı görüntüleyen bir mesaj almak isteyebilirsiniz. Bu durumda ini_set ve error_reporting işlevlerini kullanabilirsiniz. PHP'deki tüm hataları nasıl gösterebilirim? ini_set işlevi, PHP'nin çalışma zamanı yapılandırma ayarlarını değiştirmek için kullanılır. display_errors ve display_startup_errors yapılandırmalarını değiştirerek hata mesajlarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz. display_errors yapılandırması, hata mesajlarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlerken, display_startup_errors yapılandırması, PHP'nin başlatılması sırasında oluşan hataların görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Aşağıdaki örnek kod, display_errors ve display_startup_errors yapılandırmalarını 1 olarak ayarlar ve tüm hataları görüntülemek için E_ALL hatası düzeyini ayarlar: ini_set('display_errors', 1); ini_set('display_startup_errors', 1); error_reporting(E_ALL); Bu kod, tüm PHP hatalarını ekranda görüntüleyecektir. Ancak, bu yapılandırmaların, üretim sunucusunda kullanılmaması gerektiğini unutmayın, çünkü bu, oluşan hataların potansiyel olarak hassas bilgiler içerebileceği anlamına gelir. Bunun yerine, üretim sunucusunda hataların log dosyalarına yazılmasını sağlamak daha güvenli bir yaklaşım olacaktır. Umarım bu yazı, ini_set ve error_reporting işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur.

PHP 8.2'nin Yenilikleri: Sınıf Oluşturma Sözdizimi, Tip İlişkilendirme ve Daha Fazlası

PHP 8.2 sürümü birçok yeni özellik ve geliştirme getiriyor. Bu yazıda, PHP 8.2 ile birlikte gelen en önemli özellikleri ve detaylı kod örnekleri ile açıklayacağım. 1. enum Veri Türü PHP 8.2, enum adında yeni bir veri türü ekliyor. enum türü, belirli bir sabit değere sahip bir dizi değer tanımlamak için kullanılır. Bu özellik, kod okunabilirliğini arttırmak ve hataları azaltmak için özellikle yararlıdır. Aşağıdaki örnek, enum kullanımını göstermektedir: [[reklam]] enum Fruit {   case APPLE;   case BANANA;   case ORANGE; } function getFruitName(Fruit $fruit) {   switch ($fruit) {     case Fruit::APPLE:       return "Apple";     case Fruit::BANANA:       return "Banana";     case Fruit::ORANGE:       return "Orange";   } } $fruit = Fruit::APPLE; echo getFruitName($fruit); // output: Apple 2. match İfadesi İyileştirmeleri [[reklam]] match ifadesi, PHP 8.0'da tanıtılmıştı ve çoklu koşullu ifadeler için switch ifadesinin yerine kullanılabilir. PHP 8.2 ile birlikte, match ifadesi iyileştirildi ve birkaç yeni özellik eklenerek daha kullanışlı hale getirildi. Aşağıdaki örnek, match ifadesinin bazı yeni özelliklerini göstermektedir: $status = "success"; $result = match ($status) {   "success" => "Operation completed successfully.",   "error" => "An error occurred."   default => throw new InvalidArgumentException("Invalid status."), }; echo $result; // output: Operation completed successfully. match ifadesinde, artık default anahtar kelimesi kullanarak varsayılan değer belirleyebilirsiniz. Ayrıca, throw ifadesi kullanarak geçersiz bir değer için özel bir hata fırlatabilirsiniz. 3. str_contains() İşlevi İyileştirmeleri [[reklam]] str_contains() işlevi, bir dizgede belirli bir alt dizenin bulunup bulunmadığını kontrol eder. PHP 8.2 ile birlikte, bu işlev artık dizge dizisi olarak da kullanılabilir. Aşağıdaki örnek, str_contains() işlevinin yeni özelliğini göstermektedir: $fruits = ["apple", "banana", "orange"]; if (str_contains($fruits, "banana")) {   echo "Found banana in the array!" } else {   echo "Did not find banana in the array."; } 4. Yeni Oluşturucu Sözdizimi [[reklam]] PHP 8.2 ile birlikte, sınıf oluşturucuları için yeni bir sözdizimi tanıtıldı. . Yeni sözdizimi, özellikle sınıf hiyerarşisinde yer alan sınıfların oluşturulması için daha kullanışlıdır. Aşağıdaki örnek, yeni oluşturucu sözdiziminin nasıl kullanıldığını göstermektedir: class Person {   public function __construct(     public string $name,     public int $age,     public string $gender,   ) {} } class Student extends Person {   public function __construct(     public string $name,     public int $age,     public string $gender,     public string $studentId,   ) {     parent::__construct($name, $age, $gender);   } } $student = new Student(   name: "John Doe",   age: 25,   gender: "Male",   studentId: "S1234", ); Bu örnekte, Person sınıfında yeni oluşturucu sözdizimi kullanılarak özellikler tanımlandı. Student sınıfında, hem Person sınıfının özellikleri hem de Student sınıfına özgü studentId özelliği tanımlandı. Ayrıca, parent::__construct() kullanılarak üst sınıfın yapıcısı çağrıldı. 5. Öntanımlı Argümanlar İçin Zorunlu Olmayan Parametreler [[reklam]] PHP 8.2 ile birlikte, öntanımlı argümanlar için zorunlu olmayan parametreler tanımlanabilir. Bu özellik, belirli bir parametrenin kullanıcının tarafından geçirilip geçirilmediğini kontrol etmek için kullanılır. Aşağıdaki örnek, öntanımlı argümanlar için zorunlu olmayan parametrelerin kullanımını göstermektedir: function greet(string $name, string $greeting = "Hello") {   echo $greeting . " " . $name; } greet("John"); // output: Hello John greet("Jane", "Hi"); // output: Hi Jane [[reklam]] Bu örnekte, greet() işlevinde $greeting parametresi öntanımlı olarak "Hello" olarak tanımlanmıştır. Ancak, kullanıcı belirli bir selamlama ifadesi sağlarsa, o ifade kullanılacaktır. Bu özellikler, PHP 8.2'nin en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Bu özellikler, PHP kodunun daha temiz, daha okunaklı ve daha işlevsel hale gelmesini sağlayarak geliştiricilere büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

php://input nedir? php://input nasıl kullanılır?

php://input, PHP içinde bulunan özel bir akış (stream) türüdür. Bu akış, PHP script'inize gelen HTTP isteklerinin gövdesini (body) içeren bir akış (stream) sağlar. Özellikle POST, PUT, ve DELETE isteklerinde, istek verileri (request data) HTTP gövdesinde (body) taşınır. php://input akışı, bu gövde verilerini doğrudan okumanızı sağlar. Örneğin, bir JSON gövdesini işlemek istiyorsanız, aşağıdaki gibi php://input akışını kullanabilirsiniz: $json = file_get_contents('php://input'); $data = json_decode($json, true); // true parametresi, sonucun bir dizi (array) olmasını sağlar Bu kod, HTTP isteğinin gövdesindeki JSON verilerini bir değişkene yükler ve sonrasında bu verileri PHP'de kullanabileceğiniz bir diziye (array) dönüştürür. php://input akışı genellikle PHP'deki bazı frameworklerde veya özel API işleme senaryolarında kullanılır.

Telegram grubuna yeni katılanlara mesaj gönder | Telegram bot

Kitlenizi topladığınız bir telegram grubunuz var ve grupa katılan yeni üyelere hoşgeldin mesajı vermek isyorsun, bunu nasıl yapa bilirsin? Bunu yapmak için bir kaç adım izlemeniz gerekmektedir 1. Telegram bot oluşturmak gerekiyor (PHP ile Telegram bot nasıl hazırlanır? yazımızda bunun hakkında bahs ettik) 2. Botumuzu kullanacağımız grupa ekliyoruz 3. PHP Telegram kütüphanesini kullanarak aşağıdakı kodlarla botumuzu oluşturuyoruz <?php include 'Telegram.php'; $token = "YOUR_BOT_TOKEN"; $telegram = new Telegram($token); $data = $telegram->getData(); if(isset($data['message']['new_chat_member']['first_name'])){    $chat_id = $telegram->ChatID();    $newUser = $data['message']['new_chat_member']['first_name'];    $content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => $newUser.' hoş geldiniz!');    $telegram->sendMessage($content); } Sunucunuzda bir bot.php dosyası oluşturarak yukarıdakı kodları ekleye bilirsiniz ve https://api.telegram.org/botYOUR_BOT_TOKEN/setWebhook?url=https://www.example.com/bot.php bu şekilde Webhook adresinizi tarayicida açarak tanimlaya bilirsiniz. Artık Telegram grubunuza yeni katılacak kullanıcılara botunuz otomatik "Hoş geldiniz" mesajı iletecek

PHP "oci_parse" nedir?

"oci_parse", PHP'nin Oracle veritabanı bağlantısı oluşturmak için kullandığı bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, bir SQL sorgusunu belirtilen Oracle veritabanı bağlantısı için ayrıştırır ve bir "statement handle" döndürür. Bu "statement handle", daha sonra sorgunun gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bir nesnedir. Örneğin, "oci_execute" işlevi kullanılarak bu nesne üzerinde sorgunun gerçekleştirilmesi mümkündür. Aşağıdaki örnek, "oci_parse" fonksiyonunun kullanımını göstermektedir: $conn = oci_connect('kullanıcı_adı', 'şifre', 'oracle_sid'); $stmt = oci_parse($conn, 'SELECT * FROM tablo_adı'); oci_execute($stmt); while (($row = oci_fetch_array($stmt, OCI_ASSOC)) != false) { // Sonuçları işle } oci_free_statement($stmt); oci_close($conn); Bu örnekte, "oci_parse" fonksiyonu, "SELECT * FROM tablo_adı" sorgusunu $conn bağlantısı için ayrıştırır ve bir "statement handle" olan $stmt değişkenine atar. Daha sonra, "oci_execute" fonksiyonu kullanılarak $stmt nesnesi üzerinde sorgu gerçekleştirilir ve sonuçlar işlenir. Son olarak, "oci_free_statement" ve "oci_close" işlevleri kullanılarak bağlantı ve "statement handle" bellekten serbest bırakılır.

Oracle Veritabanı İle PHP Kullanımı: Veri Ekleme, Güncelleme ve Silme İşlemleri için Kod Örnekleri

PHP ile Oracle Kullanımı PHP, web uygulamaları oluşturmak için sıklıkla kullanılan bir programlama dilidir. Bu yazıda, PHP ile Oracle veritabanı kullanımı hakkında bilgi edineceksiniz. Oracle Veritabanına Bağlanma Oracle veritabanına bağlanmak için, Oracle Instant Client kütüphanesi kullanılabilir. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanına bağlanmak için kullanılabilir: <?php $db = "(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=hostname)(PORT=port))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=servicename)))"; $conn = oci_connect(username, password, $db); if (!$conn) { $e = oci_error(); trigger_error(htmlentities($e['message'], ENT_QUOTES), E_USER_ERROR); } ?> Bu kod örneğinde, Oracle veritabanı bağlantısı `$conn` değişkenine atanır. Bağlantı başarısız olursa, `trigger_error()` fonksiyonu kullanılarak hata mesajı gösterilir. Oracle Veritabanından Veri Çekme Oracle veritabanından veri çekmek için, `SELECT` ifadesi kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanından veri çekmek için kullanılabilir: <?php $query = "SELECT * FROM bloglar"; $statement = oci_parse($conn, $query); oci_execute($statement); while (($row = oci_fetch_array($statement, OCI_ASSOC))) { echo $row['BASLIK'] . " : " . $row['ICERIK'] . "<br>"; } ?> Bu kod örneğinde, `oci_parse()` ve `oci_execute()` fonksiyonları kullanılarak bir SQL sorgusu yürütülür ve sonuç `$statement` değişkenine atanır. Daha sonra, `oci_fetch_array()` fonksiyonu kullanılarak sorgudan alınan sonuçlar okunur ve ekrana yazdırılır. Oracle Veritabanına Veri Ekleme Oracle veritabanına veri eklemek için, `INSERT` ifadesi kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanına veri eklemek için kullanılabilir: <?php $query = "INSERT INTO bloglar (baslik, icerik) VALUES ('Başlık', 'İçerik')"; $statement = oci_parse($conn, $query); oci_execute($statement); ?> Bu kod örneğinde, `oci_parse()` ve `oci_execute()` fonksiyonları kullanılarak bir SQL sorgusu yürütülür ve sonuç `$statement` değişkenine atanır. Sorgu, INSERT INTO ifadesi kullanılarak bloglar tablosuna yeni bir kayıt ekler. Oracle Veritabanında Veri Güncelleme Oracle veritabanında veri güncellemek için, `UPDATE` ifadesi kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanında veri güncellemek için kullanılabilir: <?php $query = "UPDATE bloglar SET baslik = 'Yeni Başlık' WHERE id = 1"; $statement = oci_parse($conn, $query); oci_execute($statement); ?> Bu kod örneğinde, `oci_parse()` ve `oci_execute()` fonksiyonları kullanılarak bir SQL sorgusu yürütülür ve sonuç `$statement` değişkenine atanır. Sorgu, `UPDATE` ifadesi kullanılarak `bloglar` tablosundaki bir kaydın başlığını günceller. Oracle Veritabanında Veri Silme Oracle veritabanından veri silmek için, `DELETE` ifadesi kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanından veri silmek için kullanılabilir: <?php $query = "DELETE FROM bloglar WHERE id = 1"; $statement = oci_parse($conn, $query); oci_execute($statement); ?> Bu kod örneğinde, `oci_parse()` ve `oci_execute()` fonksiyonları kullanılarak bir SQL sorgusu yürütülür ve sonuç `$statement` değişkenine atanır. Sorgu, `DELETE FROM` ifadesi kullanılarak `bloglar` tablosundaki bir kaydı siler. SEO Uyumlu URL Kullanımı Web siteleri, SEO uyumlu URL'ler kullanarak arama motorlarında daha iyi sonuçlar elde edebilirler. Oracle veritabanında, SEO uyumlu URL'ler oluşturmak için, mod_rewrite modülü kullanılabilir. Aşağıdaki kod örneği, URL'lerin yeniden yazılmasına yardımcı olabilir: RewriteEngine on RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [L,QSA] Bu kod örneğinde, `.htaccess` dosyasında `mod_rewrite` modülü etkinleştirilir ve `RewriteRule` ifadesi kullanılarak URL'ler yeniden yazılır. Bu şekilde, URL'ler SEO uyumlu hale getirilir ve web sitenizin arama motorlarında daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilir. Sonuç Oracle veritabanı, büyük ve karmaşık verileri depolamak ve yönetmek için kullanılan bir veritabanıdır. PHP programlama dili, Oracle veritabanıyla etkileşim kurmak için kullanılabilecek birçok fonksiyon ve yöntem sağlar. Bu blog yazısında, Oracle veritabanına bağlanma, veri ekleme, veri güncelleme ve veri silme işlemleriyle ilgili bazı temel kod örnekleri sunuldu. Ayrıca, SEO uyumlu URL'ler oluşturmak için mod_rewrite modülünün nasıl kullanılacağına da değinildi. Oracle veritabanının güçlü ve esnek özellikleri sayesinde, PHP programlama diliyle birlikte kullanıldığında web sitelerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, Oracle veritabanı ve PHP programlama dili kullanarak geliştirilen web siteleri, işletmelerin verimliliğini artırmak ve müşterilerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için harika bir araçtır.

PHP Phar Nedir, Nasıl Oluşturulur ve Nasıl Kullanılır?

Geliştiricilerin PHP'de sıklıkla karşılaştığı zorluklardan biri, projelerini dağıtırken ve paylaşırken dosya ve bağımlılıkları yönetmek olabilir. Bu, birçok dosyayı ve kütüphaneleri doğru şekilde taşımanızı ve yüklemenizi gerektirebilir. Bu süreç, uygulamaları paylaşırken veya dağıtırken ek zorluklar yaratabilir. Neyse ki, PHP Phar'lar bu sorunu çözmek için kullanışlı bir araçtır. Phar Nedir? PHAR (PHP Archive) dosyası, PHP uygulamalarınızı tek bir paket halinde toplamak için kullanılan bir dosya biçimidir. Phar dosyaları, bir arşivleme formatı olarak kullanılarak PHP kodunuzun, bağımlılıklarınızın ve kaynak dosyalarınızın tek bir dosyada birleştirilmesine izin verir. Bu, uygulamalarınızın daha kolay taşınabilir hale gelmesini sağlar ve gerektiğinde tek bir dosya üzerinde çalışmalarını sağlar. Phar Nasıl Oluşturulur? PHP Phar dosyalarını oluşturmak oldukça basittir. PharData sınıfını kullanarak bir Phar dosyası oluşturabilir ve içeriğini ayarlayabilirsiniz. İşte bir örnek: <?php $sourceDir = 'kodlar'; // PHAR'a dahil etmek istediğiniz kaynak dosyalarının bulunduğu dizin $targetFile = 'derlenmis.phar'; // Oluşturulacak PHAR dosyasının adı // PHAR dosyasını oluştur $phar = new Phar($targetFile); // İçeriği PHAR'a eklemek için yürütülecek işlevleri tanımla $phar->buildFromDirectory($sourceDir); // Giriş noktasını belirle $phar->setStub($phar->createDefaultStub('index.php')); echo 'PHAR dosyası başarıyla oluşturuldu: ' . $targetFile; ?> Yukarıdaki örnekte, $sourceDir değişkenini, PHAR dosyasına dahil etmek istediğiniz kaynak dosyalarının bulunduğu dizini belirtmek için kullanabilirsiniz. Ardından, derlenmis.phar adında bir PHAR dosyası oluşturulur. buildFromDirectory yöntemi, belirtilen dizindeki dosyaları PHAR dosyasına ekler. setStub yöntemi, PHAR dosyasının giriş noktasını belirler. Son olarak, oluşturulan PHAR dosyasının adını ekrana yazdırır. Phar Nasıl Kullanılır? Bir Phar dosyasını kullanmak oldukça kolaydır. Phar dosyası, normal bir PHP dosyası gibi çağrılabilir. İşte örnek bir kullanım: <?php require_once 'derlenmis.phar'; // PHAR dosyasını dahil et // PHAR içindeki bir dosyayı çalıştır Phar::mapPhar('derlenmis.phar'); include 'phar://derlenmis.phar/index.php'; // PHAR içindeki bir dosyaya eriş $fileContent = file_get_contents('phar://derlenmis.phar/data.txt'); echo $fileContent; ?> Yukarıdaki örnekte, derlenmis.phar PHAR dosyasını dahil ediyoruz. Phar::mapPhar yöntemi, PHAR dosyasını haritalar ve ardından içindeki dosyalara erişim sağlarız. Sonrasında include komutuyla PHAR içindeki index.php dosyasını çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, file_get_contents işlevini kullanarak PHAR içindeki data.txt dosyasının içeriğine erişebilirsiniz.

PHP'den Oracle yordamlarını nasıl çağırabilirsiniz?

Oracle veritabanı, genellikle büyük ölçekli işletmelerde kullanılan popüler bir veritabanı yönetim sistemidir. PHP, web uygulamaları geliştirmek için yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. Oracle veritabanındaki yordamlar, veritabanı tarafında iş mantığını yürütmek için kullanılan önemli bileşenlerdir. Bu blog yazısında, PHP ile Oracle veritabanındaki yordamları nasıl çağırabileceğinizi öğreneceksiniz. Adım 1: Oracle İstemcisi Kurulumu PHP'den Oracle veritabanını kullanabilmek için Oracle istemcisini bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. Oracle'in resmi web sitesinden Oracle Instant Client'i indirip kurmanız gerekmektedir. Kurulumu tamamladıktan sonra, Oracle istemcisini çalıştırmak için gerekli yapılandırmaları yapmanız gerekmektedir. [[reklam]] Adım 2: PHP'yi Yapılandırma PHP'yi Oracle veritabanıyla iletişim kurabilmesi için yapılandırmanız gerekmektedir. İlk olarak, php.ini dosyasını düzenleyerek Oracle eklentisini etkinleştirmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki satırları php.ini dosyanıza ekleyin: extension=oci8 Ayrıca, Oracle istemci kütüphanelerinin doğru yolu belirtmek için PHP'ye yolları tanıtmanız gerekmektedir. Örneğin, Windows işletim sistemi kullanıyorsanız, php.ini dosyanıza aşağıdaki satırı ekleyin: extension_dir = "C:\path\to\oracle\instantclient_XX.XX" Adım 3: Oracle Bağlantısı Kurma Oracle veritabanına bağlantı kurabilmek için PHP'de oci_connect() fonksiyonunu kullanmanız gerekmektedir. Bu fonksiyon, Oracle veritabanı sunucusuna bağlanmanızı sağlar. Bağlantı parametrelerini belirtmelisiniz, örneğin: [[reklam]] <?php $conn = oci_connect('kullanici_adi', 'sifre', 'sunucu:port/servis'); if (!$conn) {    $e = oci_error();    trigger_error(htmlentities($e['message'], ENT_QUOTES), E_USER_ERROR); } ?> [[reklam]] "kullanici_adi" ve "sifre" değerlerini Oracle veritabanı erişim bilgilerinizle değiştirmeniz gerekmektedir. "sunucu", "port" ve "servis" değerlerini de Oracle sunucusuna bağlı olarak güncellemeniz gerekmektedir. Adım 4: Yordam Çağırma Oracle veritabanında bir yordamı çağırmak için PHP'de oci_parse() ve oci_execute() fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki gibi bir yordamı çağırmak için: [[reklam]] <?php $stmt = oci_parse($conn, 'BEGIN yordam_adi(:parametre); END;'); oci_bind_by_name($stmt, ':parametre', $parametre_degeri); oci_execute($stmt); ?> "yordam_adi" değerini çağırmak istediğiniz yordamın adıyla değiştirmeniz gerekmektedir. ":parametre" ve "$parametre_degeri" değerlerini de kullanmak istediğiniz parametre adı ve değeriyle değiştirmeniz gerekmektedir. [[reklam]] Sonuç: Bu blog yazısında, PHP'den Oracle veritabanındaki yordamları nasıl çağıracağınızı öğrendiniz. Oracle istemcisini kurarak ve PHP'yi yapılandırarak başlamalısınız. Daha sonra oci_connect() fonksiyonunu kullanarak Oracle veritabanına bağlantı kurabilir ve oci_parse() ve oci_execute() fonksiyonlarını kullanarak yordamları çağırabilirsiniz. Bu yöntemleri kullanarak, PHP ile Oracle veritabanında iş mantığınızı gerçekleştirebilirsiniz.

PHP'de Yorum Satırı içinde @var neden kullanilir?

@var etiketi, PHP belge yorumları içinde kullanılan bir PHPDoc etiketidir. Bu etiket, bir değişkenin veri türünü belirtmek için kullanılır. PHPDoc, PHP kodunun dökümantasyonunu oluşturmak ve IDE'lerde kod tamamlama, hata denetimi ve otomatik belgeleme gibi özellikleri desteklemek için kullanılan bir belgeleme standartıdır. @var etiketi, bir değişkenin hangi veri türünü temsil ettiğini açıklığa kavuşturur. Bu, IDE'lerin, kodu okuyanların ve projenin diğer geliştiricilerinin, değişkenin türünü anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, statik analiz araçlarının, hata denetimi yapmasını ve tutarlılık sağlamasını sağlar. İşte @var etiketini nasıl kullanabileceğiniz basit bir örnek: /** * @var string $name Kullanıcının ismini temsil eden değişken */ $name = "John Doe"; Yukarıdaki örnekte, $name değişkeni bir dizeyi temsil eder. @var etiketi ile bu bilgi belgelenir ve geliştiriciler veya IDE'ler, değişkenin bir dize olduğunu kolayca anlayabilir. @var etiketi ayrıca diziler, nesneler veya özel sınıflar gibi karmaşık veri türlerini de belirtmek için kullanılabilir. Örneğin: /** * @var array $numbers Sayılar dizisi */ $numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; Yukarıdaki örnekte, $numbers değişkeni bir dizi olarak belgelenir. Bu, IDE'lerin veya statik analiz araçlarının, $numbers değişkenini bir dizi olarak kabul etmesini sağlar. @var etiketi, PHPDoc belgeleme standardının bir parçasıdır ve PHP'de kodunuzun daha iyi belgelenmesine ve daha iyi IDE desteği almanıza yardımcı olabilir.

PHP İle Redis Nasil Kullanilir?

PHP ile Redis kullanmak için öncelikle Redis'e erişebilmek için redis eklentisinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıda, PHP'de Redis kullanımını adım adım gösteren bir örnek verilmiştir: 1. Redis'e bağlanma: $redis = new Redis(); $redis->connect('127.0.0.1', 6379); Yukarıdaki kodda 127.0.0.1 Redis sunucusunun IP adresini, 6379 ise Redis'in varsayılan bağlantı noktasını temsil eder. Bu değerleri kendi Redis sunucu yapılandırmanıza göre ayarlayabilirsiniz. 2. Değer atama ve alma: // String değeri atama $redis->set('mykey', 'Hello Redis'); // String değerini alma $value = $redis->get('mykey'); echo $value; // "Hello Redis" 3. Diğer veri türlerini kullanma: Redis ayrıca listeler, kümelemeler (set'ler), sıralı set'ler (sorted set'ler) ve hash'ler gibi farklı veri türlerini destekler. İşte örnekler: Liste kullanımı: // Listeye değer ekleme $redis->lpush('mylist', 'element1'); $redis->lpush('mylist', 'element2'); // Listenin tüm elemanlarını alma $list = $redis->lrange('mylist', 0, -1); print_r($list); // Array ( [0] => element2 [1] => element1 ) Kümeleme (set) kullanımı: // Kümelemeye değer ekleme $redis->sadd('myset', 'member1'); $redis->sadd('myset', 'member2'); // Kümenin tüm elemanlarını alma $set = $redis->smembers('myset'); print_r($set); // Array ( [0] => member2 [1] => member1 ) Sıralı kümeleme (sorted set) kullanımı: // Sıralı kümelemeye değer ekleme $redis->zadd('mysortedset', 1, 'member1'); $redis->zadd('mysortedset', 2, 'member2'); // Sıralı kümenin tüm elemanlarını alma $sortedSet = $redis->zrange('mysortedset', 0, -1); print_r($sortedSet); // Array ( [0] => member1 [1] => member2 ) Hash kullanımı: // Hash'e değer ekleme $redis->hset('myhash', 'field1', 'value1'); $redis->hset('myhash', 'field2', 'value2'); // Hash'teki bir alanın değerini alma $value = $redis->hget('myhash', 'field1'); echo $value; // "value1" Bu örnekler, Redis'in temel kullanımını göstermektedir. Redis'in daha gelişmiş özellikleri ve komutları hakkında daha fazla bilgi için Redis'in resmi belgelerine başvurabilirsiniz.

PHP Function Return Type Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

PHP fonksiyonların dönüş değeri tipi, bir fonksiyonun ne tür bir değer döndüreceğini belirtmek için kullanılan bir özelliktir. Bu, PHP 7.0'dan itibaren eklenen bir dil özelliğidir. PHP'de fonksiyon dönüş değeri tipini belirtmek için "return type declarations" (dönüş değeri bildirimleri) kullanılır. İşte dönüş değeri tipi bildirimi yapmanın bazı örnekleri: 1. Temel Türler: function addNumbers(int $a, int $b): int {     return $a + $b; } Bu örnekte, addNumbers fonksiyonu, iki tamsayı parametre alır ve tamsayı bir değer döndürür. 2. Sınıf Türleri: class MyClass {     public function getName(): string {         return "John Doe";     } } Bu örnekte, getName fonksiyonu bir dize değeri döndürmektedir. 3. Boş Dönüş Değeri: function logMessage(string $message): void {     // Log the message } Bu örnekte, logMessage fonksiyonu hiçbir değer döndürmez (boş dönüş değeri). 4. Nullable Dönüş Değeri: function findUser(int $id): ?string {     // Arama işlemi gerçekleştirilir ve sonuç döndürülür } Bu örnekte, findUser fonksiyonu bir kullanıcı adı döndürürken, sonuç null olabileceği için dönüş değeri ?string şeklinde belirtilmiştir. Bu örneklerdeki dönüş değeri bildirimleri, fonksiyonun beklenen dönüş değeri tipini açıkça belirtmek ve bu sayede hatalı kullanımları daha kolay tespit etmek için kullanılır.

PHP print_r() Fonksiyonu Ve Kullanımı

print_r() fonksiyonu, PHP'de kullanılan bir hata ayıklama aracıdır. Bu fonksiyon, bir değişkenin yapısını, değerlerini ve türlerini dökümleyerek ekrana basar. Kullanımı Aşağıdaki örnekte, print_r() fonksiyonunun nasıl kullanıldığını görebilirsiniz: $array = array('elma', 'armut', 'muz'); print_r($array); Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda, print_r() fonksiyonu tarafından üretilen çıktı aşağıdaki gibi olacaktır: Array ( [0] => elma [1] => armut [2] => muz ) Döküm Seçenekleri print_r() fonksiyonu, ek döküm seçenekleri sunar. Bu seçenekler, çıktının formatını ve görünümünü değiştirmenizi sağlar. Örneğin, dökümü bir dize olarak almak veya dökümü geri döndürmek için print_r() fonksiyonuna ikinci bir parametre verebilirsiniz. $array = array('elma', 'armut', 'muz'); $dokum = print_r($array, true); echo $dokum; Yukarıdaki kod, dökümü bir dize olarak alır ve daha sonra echo komutuyla çıktıyı ekrana basar. Özetle, print_r() fonksiyonu, değişkenlerin yapısını ve içeriğini incelemek için kullanılan bir PHP fonksiyonudur.