PHP Function Return Type Nedir Ve Nasıl Kullanılır?

21 Haziran 2023 122 Okuma süresi: 2 dakika

PHP fonksiyonların dönüş değeri tipi, bir fonksiyonun ne tür bir değer döndüreceğini belirtmek için kullanılan bir özelliktir. Bu, PHP 7.0'dan itibaren eklenen bir dil özelliğidir.

PHP'de fonksiyon dönüş değeri tipini belirtmek için "return type declarations" (dönüş değeri bildirimleri) kullanılır. İşte dönüş değeri tipi bildirimi yapmanın bazı örnekleri:

1. Temel Türler:

function addNumbers(int $a, int $b): int {
    return $a + $b;
}

Bu örnekte, addNumbers fonksiyonu, iki tamsayı parametre alır ve tamsayı bir değer döndürür.

2. Sınıf Türleri:

class MyClass {
    public function getName(): string {
        return "John Doe";
    }
}

Bu örnekte, getName fonksiyonu bir dize değeri döndürmektedir.

3. Boş Dönüş Değeri:

function logMessage(string $message): void {
    // Log the message
}

Bu örnekte, logMessage fonksiyonu hiçbir değer döndürmez (boş dönüş değeri).

4. Nullable Dönüş Değeri:

function findUser(int $id): ?string {
    // Arama işlemi gerçekleştirilir ve sonuç döndürülür
}

Bu örnekte, findUser fonksiyonu bir kullanıcı adı döndürürken, sonuç null olabileceği için dönüş değeri ?string şeklinde belirtilmiştir.

Bu örneklerdeki dönüş değeri bildirimleri, fonksiyonun beklenen dönüş değeri tipini açıkça belirtmek ve bu sayede hatalı kullanımları daha kolay tespit etmek için kullanılır.

Benzer makaleler