Php ile bir excel dosyası nasıl oluşturulur?

22 Ocak 2023 529 Okuma süresi: 1 dakika

PHP ile Excel formatında dosya oluşturmak için PhpSpreadsheet kütüphanesini kullanabilirsiniz. Örnek kod aşağıdaki gibidir:

<?php
require 'vendor/autoload.php';

use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;

$spreadsheet = new Spreadsheet();
$sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();

// Verileri dizi olarak tanımlayın
$data = array(
  array("Ad" => "John", "Soyad" => "Doe", "Yaş" => 25),
  array("Ad" => "Jane", "Soyad" => "Doe", "Yaş" => 24),
  array("Ad" => "Bob", "Soyad" => "Smith", "Yaş" => 27),
);

// Dizi verilerini hücrelere yazın
$row = 1;
foreach ($data as $item) {
  $col = 0;
  foreach ($item as $key => $value) {
    $sheet->setCellValueByColumnAndRow($col, $row, $value);
    $col++;
  }
  $row++;
}

// Dosyayı oluşturun ve indirin
$writer = new Xlsx($spreadsheet);
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="veriler.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
$writer->save('php://output');

Bu kod, verileri içeren bir dizi oluşturur ve dizi verilerini hücrelere yazar, sonra oluşan dosyayı indirir.
PhpSpreadsheet kütüphanesi hakkında burdan bilgi alabilərsiniz: PhpSpreadsheet

Benzer makaleler