PHP print_r() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 112 Okuma süresi: 1 dakika

print_r() fonksiyonu, PHP'de kullanılan bir hata ayıklama aracıdır. Bu fonksiyon, bir değişkenin yapısını, değerlerini ve türlerini dökümleyerek ekrana basar.

Kullanımı

Aşağıdaki örnekte, print_r() fonksiyonunun nasıl kullanıldığını görebilirsiniz:

$array = array('elma', 'armut', 'muz');
print_r($array);

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda, print_r() fonksiyonu tarafından üretilen çıktı aşağıdaki gibi olacaktır:

Array
(
    [0] => elma
    [1] => armut
    [2] => muz
)

Döküm Seçenekleri

print_r() fonksiyonu, ek döküm seçenekleri sunar. Bu seçenekler, çıktının formatını ve görünümünü değiştirmenizi sağlar. Örneğin, dökümü bir dize olarak almak veya dökümü geri döndürmek için print_r() fonksiyonuna ikinci bir parametre verebilirsiniz.

$array = array('elma', 'armut', 'muz');
$dokum = print_r($array, true);
echo $dokum;

Yukarıdaki kod, dökümü bir dize olarak alır ve daha sonra echo komutuyla çıktıyı ekrana basar.

Özetle, print_r() fonksiyonu, değişkenlerin yapısını ve içeriğini incelemek için kullanılan bir PHP fonksiyonudur.

Benzer makaleler