Oracle Veritabanı İle PHP Kullanımı: Veri Ekleme, Güncelleme ve Silme İşlemleri için Kod Örnekleri

27 Nisan 2023 329 Okuma süresi: 4 dakika

PHP ile Oracle Kullanımı

PHP, web uygulamaları oluşturmak için sıklıkla kullanılan bir programlama dilidir. Bu yazıda, PHP ile Oracle veritabanı kullanımı hakkında bilgi edineceksiniz.

Oracle Veritabanına Bağlanma

Oracle veritabanına bağlanmak için, Oracle Instant Client kütüphanesi kullanılabilir. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanına bağlanmak için kullanılabilir:

<?php
  $db = "(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=hostname)(PORT=port))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=servicename)))";
  $conn = oci_connect(username, password, $db);
  if (!$conn) {
    $e = oci_error();
    trigger_error(htmlentities($e['message'], ENT_QUOTES), E_USER_ERROR);
  }
?>

Bu kod örneğinde, Oracle veritabanı bağlantısı `$conn` değişkenine atanır. Bağlantı başarısız olursa, `trigger_error()` fonksiyonu kullanılarak hata mesajı gösterilir.

Oracle Veritabanından Veri Çekme

Oracle veritabanından veri çekmek için, `SELECT` ifadesi kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanından veri çekmek için kullanılabilir:

<?php
  $query = "SELECT * FROM bloglar";
  $statement = oci_parse($conn, $query);
  oci_execute($statement);
  while (($row = oci_fetch_array($statement, OCI_ASSOC))) {
    echo $row['BASLIK'] . " : " . $row['ICERIK'] . "<br>";
  }
?>

Bu kod örneğinde, `oci_parse()` ve `oci_execute()` fonksiyonları kullanılarak bir SQL sorgusu yürütülür ve sonuç `$statement` değişkenine atanır. Daha sonra, `oci_fetch_array()` fonksiyonu kullanılarak sorgudan alınan sonuçlar okunur ve ekrana yazdırılır.

Oracle Veritabanına Veri Ekleme

Oracle veritabanına veri eklemek için, `INSERT` ifadesi kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanına veri eklemek için kullanılabilir:

<?php
  $query = "INSERT INTO bloglar (baslik, icerik) VALUES ('Başlık', 'İçerik')";
  $statement = oci_parse($conn, $query);
  oci_execute($statement);
?>

Bu kod örneğinde, `oci_parse()` ve `oci_execute()` fonksiyonları kullanılarak bir SQL sorgusu yürütülür ve sonuç `$statement` değişkenine atanır. Sorgu, INSERT INTO ifadesi kullanılarak bloglar tablosuna yeni bir kayıt ekler.

Oracle Veritabanında Veri Güncelleme

Oracle veritabanında veri güncellemek için, `UPDATE` ifadesi kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanında veri güncellemek için kullanılabilir:

<?php
  $query = "UPDATE bloglar SET baslik = 'Yeni Başlık' WHERE id = 1";
  $statement = oci_parse($conn, $query);
  oci_execute($statement);
?>

Bu kod örneğinde, `oci_parse()` ve `oci_execute()` fonksiyonları kullanılarak bir SQL sorgusu yürütülür ve sonuç `$statement` değişkenine atanır. Sorgu, `UPDATE` ifadesi kullanılarak `bloglar` tablosundaki bir kaydın başlığını günceller.

Oracle Veritabanında Veri Silme

Oracle veritabanından veri silmek için, `DELETE` ifadesi kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, Oracle veritabanından veri silmek için kullanılabilir:

<?php
  $query = "DELETE FROM bloglar WHERE id = 1";
  $statement = oci_parse($conn, $query);
  oci_execute($statement);
?>

Bu kod örneğinde, `oci_parse()` ve `oci_execute()` fonksiyonları kullanılarak bir SQL sorgusu yürütülür ve sonuç `$statement` değişkenine atanır. Sorgu, `DELETE FROM` ifadesi kullanılarak `bloglar` tablosundaki bir kaydı siler.

SEO Uyumlu URL Kullanımı

Web siteleri, SEO uyumlu URL'ler kullanarak arama motorlarında daha iyi sonuçlar elde edebilirler. Oracle veritabanında, SEO uyumlu URL'ler oluşturmak için, mod_rewrite modülü kullanılabilir. Aşağıdaki kod örneği, URL'lerin yeniden yazılmasına yardımcı olabilir:

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [L,QSA]

Bu kod örneğinde, `.htaccess` dosyasında `mod_rewrite` modülü etkinleştirilir ve `RewriteRule` ifadesi kullanılarak URL'ler yeniden yazılır. Bu şekilde, URL'ler SEO uyumlu hale getirilir ve web sitenizin arama motorlarında daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilir.

Sonuç

Oracle veritabanı, büyük ve karmaşık verileri depolamak ve yönetmek için kullanılan bir veritabanıdır. PHP programlama dili, Oracle veritabanıyla etkileşim kurmak için kullanılabilecek birçok fonksiyon ve yöntem sağlar. Bu blog yazısında, Oracle veritabanına bağlanma, veri ekleme, veri güncelleme ve veri silme işlemleriyle ilgili bazı temel kod örnekleri sunuldu. Ayrıca, SEO uyumlu URL'ler oluşturmak için mod_rewrite modülünün nasıl kullanılacağına da değinildi.

Oracle veritabanının güçlü ve esnek özellikleri sayesinde, PHP programlama diliyle birlikte kullanıldığında web sitelerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, Oracle veritabanı ve PHP programlama dili kullanarak geliştirilen web siteleri, işletmelerin verimliliğini artırmak ve müşterilerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için harika bir araçtır.

Benzer makaleler