.htaccess kullanarak URL lerde sadece rakamlar nasıl seçilir?

22 Ocak 2023 359 Okuma süresi: 34 saniye

.htaccess dosyasını kullanarak, URL'lerde sadece rakamları seçebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, URL'de sadece rakamların geçerli olduğunu belirtir:


RewriteEngine On
RewriteRule ^([0-9]+)$ index.php?id=$1 [NC,L]

Bu örnekte, RewriteRule komutu kullanılarak, URL'deki herhangi bir yolun yerine sadece rakamların geçerli olduğu bir yol belirlenir. Bu yol, index.php dosyasına yönlendirilir ve id değişkeni olarak rakamların değeri kullanılır. [NC, L] flag'leri, eşleşmenin büyük/küçük harf duyarsız ve tek bir eşleşme olmasını sağlar.

Benzer makaleler