PHP Hatalarını Görüntülemek İçin ini_set ve error_reporting İşlevlerini Kullanma

09 Nisan 2023 298 Okuma süresi: 2 dakika

PHP kodları çalıştırıldığında, bazen hatalar oluşabilir ve bu hataların nedenlerini bulmak için hatayı görüntüleyen bir mesaj almak isteyebilirsiniz. Bu durumda ini_set ve error_reporting işlevlerini kullanabilirsiniz.

PHP'deki tüm hataları nasıl gösterebilirim?

ini_set işlevi, PHP'nin çalışma zamanı yapılandırma ayarlarını değiştirmek için kullanılır. display_errors ve display_startup_errors yapılandırmalarını değiştirerek hata mesajlarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz. display_errors yapılandırması, hata mesajlarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlerken, display_startup_errors yapılandırması, PHP'nin başlatılması sırasında oluşan hataların görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

Aşağıdaki örnek kod, display_errors ve display_startup_errors yapılandırmalarını 1 olarak ayarlar ve tüm hataları görüntülemek için E_ALL hatası düzeyini ayarlar:

ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

Bu kod, tüm PHP hatalarını ekranda görüntüleyecektir. Ancak, bu yapılandırmaların, üretim sunucusunda kullanılmaması gerektiğini unutmayın, çünkü bu, oluşan hataların potansiyel olarak hassas bilgiler içerebileceği anlamına gelir. Bunun yerine, üretim sunucusunda hataların log dosyalarına yazılmasını sağlamak daha güvenli bir yaklaşım olacaktır.

Umarım bu yazı, ini_set ve error_reporting işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur.

Benzer makaleler