PHP kullanarak bir dizenin (söz, cümle) son karakteri nasıl elde edilir

22 Mart 2023 248 Okuma süresi: 1 dakika

PHP ile bir dizenin son karakterini elde etmek oldukça kolaydır. Bu işlemi yapmak için PHP'de bulunan substr() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

substr() fonksiyonu, bir dizinin belirli bir bölümünü kesmenizi ve geriye kalan kısmını döndürmenizi sağlar. Bu fonksiyonun ikinci parametresi negatif bir tamsayı olduğunda, dizinin sonundan itibaren belirtilen sayı kadar karakteri alır.

Aşağıda, bir dizenin son karakterini elde etmek için substr() fonksiyonunu kullanmanın örnek kodu yer almaktadır:

$metin = "Bu bir örnek metindir.";
$son_karakter = substr($metin, -1);
echo "Metnin son karakteri: " . $son_karakter;

Bu kod, $metin değişkeninde tanımlanan "Bu bir örnek metindir." dizesinin son karakterini elde etmek için substr() fonksiyonunu kullanır. Fonksiyon, $metin değişkeninin son karakterini (-1) alır ve $son_karakter değişkenine atar. Son olarak, echo ifadesi kullanılarak $son_karakter değişkenindeki son karakter ekrana yazdırılır.

Bir diğer yöntem kullnarak da her hangi bir dizenin (söz, cümle) son karakterini elde ede bilirsiniz. Aşağıda kod örneğini kullana bilirsiniz

$metin = "Bu bir örnek metindir.";
$son_karakter = $metin[-1];
echo "Metnin son karakteri: " . $son_karakter;

Benzer makaleler