PHP Phar Nedir, Nasıl Oluşturulur ve Nasıl Kullanılır?

12 Mayıs 2023 241 Okuma süresi: 3 dakika

Geliştiricilerin PHP'de sıklıkla karşılaştığı zorluklardan biri, projelerini dağıtırken ve paylaşırken dosya ve bağımlılıkları yönetmek olabilir. Bu, birçok dosyayı ve kütüphaneleri doğru şekilde taşımanızı ve yüklemenizi gerektirebilir. Bu süreç, uygulamaları paylaşırken veya dağıtırken ek zorluklar yaratabilir. Neyse ki, PHP Phar'lar bu sorunu çözmek için kullanışlı bir araçtır.

Phar Nedir?

PHAR (PHP Archive) dosyası, PHP uygulamalarınızı tek bir paket halinde toplamak için kullanılan bir dosya biçimidir. Phar dosyaları, bir arşivleme formatı olarak kullanılarak PHP kodunuzun, bağımlılıklarınızın ve kaynak dosyalarınızın tek bir dosyada birleştirilmesine izin verir. Bu, uygulamalarınızın daha kolay taşınabilir hale gelmesini sağlar ve gerektiğinde tek bir dosya üzerinde çalışmalarını sağlar.

Phar Nasıl Oluşturulur?

PHP Phar dosyalarını oluşturmak oldukça basittir. PharData sınıfını kullanarak bir Phar dosyası oluşturabilir ve içeriğini ayarlayabilirsiniz. İşte bir örnek:


<?php
$sourceDir = 'kodlar'; // PHAR'a dahil etmek istediğiniz kaynak dosyalarının bulunduğu dizin
$targetFile = 'derlenmis.phar'; // Oluşturulacak PHAR dosyasının adı
// PHAR dosyasını oluştur
$phar = new Phar($targetFile);
// İçeriği PHAR'a eklemek için yürütülecek işlevleri tanımla
$phar->buildFromDirectory($sourceDir);
// Giriş noktasını belirle
$phar->setStub($phar->createDefaultStub('index.php'));
echo 'PHAR dosyası başarıyla oluşturuldu: ' . $targetFile;
?>

Yukarıdaki örnekte, $sourceDir değişkenini, PHAR dosyasına dahil etmek istediğiniz kaynak dosyalarının bulunduğu dizini belirtmek için kullanabilirsiniz. Ardından, derlenmis.phar adında bir PHAR dosyası oluşturulur. buildFromDirectory yöntemi, belirtilen dizindeki dosyaları PHAR dosyasına ekler. setStub yöntemi, PHAR dosyasının giriş noktasını belirler. Son olarak, oluşturulan PHAR dosyasının adını ekrana yazdırır.

Phar Nasıl Kullanılır?

Bir Phar dosyasını kullanmak oldukça kolaydır. Phar dosyası, normal bir PHP dosyası gibi çağrılabilir. İşte örnek bir kullanım:


<?php
require_once 'derlenmis.phar'; // PHAR dosyasını dahil et
// PHAR içindeki bir dosyayı çalıştır
Phar::mapPhar('derlenmis.phar');
include 'phar://derlenmis.phar/index.php';
// PHAR içindeki bir dosyaya eriş
$fileContent = file_get_contents('phar://derlenmis.phar/data.txt');
echo $fileContent;
?>

Yukarıdaki örnekte, derlenmis.phar PHAR dosyasını dahil ediyoruz. Phar::mapPhar yöntemi, PHAR dosyasını haritalar ve ardından içindeki dosyalara erişim sağlarız. Sonrasında include komutuyla PHAR içindeki index.php dosyasını çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, file_get_contents işlevini kullanarak PHAR içindeki data.txt dosyasının içeriğine erişebilirsiniz.

Benzer makaleler