php://input nedir? php://input nasıl kullanılır?

14 Nisan 2023 170 Okuma süresi: 45 saniye

php://input, PHP içinde bulunan özel bir akış (stream) türüdür. Bu akış, PHP script'inize gelen HTTP isteklerinin gövdesini (body) içeren bir akış (stream) sağlar.

Özellikle POST, PUT, ve DELETE isteklerinde, istek verileri (request data) HTTP gövdesinde (body) taşınır. php://input akışı, bu gövde verilerini doğrudan okumanızı sağlar.

Örneğin, bir JSON gövdesini işlemek istiyorsanız, aşağıdaki gibi php://input akışını kullanabilirsiniz:

$json = file_get_contents('php://input');
$data = json_decode($json, true); // true parametresi, sonucun bir dizi (array) olmasını sağlar

Bu kod, HTTP isteğinin gövdesindeki JSON verilerini bir değişkene yükler ve sonrasında bu verileri PHP'de kullanabileceğiniz bir diziye (array) dönüştürür.

php://input akışı genellikle PHP'deki bazı frameworklerde veya özel API işleme senaryolarında kullanılır.

Benzer makaleler