PHP "oci_parse" nedir?

27 Nisan 2023 223 Okuma süresi: 1 dakika

"oci_parse", PHP'nin Oracle veritabanı bağlantısı oluşturmak için kullandığı bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, bir SQL sorgusunu belirtilen Oracle veritabanı bağlantısı için ayrıştırır ve bir "statement handle" döndürür.

Bu "statement handle", daha sonra sorgunun gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bir nesnedir. Örneğin, "oci_execute" işlevi kullanılarak bu nesne üzerinde sorgunun gerçekleştirilmesi mümkündür.

Aşağıdaki örnek, "oci_parse" fonksiyonunun kullanımını göstermektedir:

$conn = oci_connect('kullanıcı_adı', 'şifre', 'oracle_sid');
$stmt = oci_parse($conn, 'SELECT * FROM tablo_adı');
oci_execute($stmt);
while (($row = oci_fetch_array($stmt, OCI_ASSOC)) != false) {
// Sonuçları işle
}
oci_free_statement($stmt);
oci_close($conn);

Bu örnekte, "oci_parse" fonksiyonu, "SELECT * FROM tablo_adı" sorgusunu $conn bağlantısı için ayrıştırır ve bir "statement handle" olan $stmt değişkenine atar. Daha sonra, "oci_execute" fonksiyonu kullanılarak $stmt nesnesi üzerinde sorgu gerçekleştirilir ve sonuçlar işlenir. Son olarak, "oci_free_statement" ve "oci_close" işlevleri kullanılarak bağlantı ve "statement handle" bellekten serbest bırakılır.

Benzer makaleler