TypeScript

TypeScript hakkında birçok soruya yanıt olarak hazırlanan makaleler ve kod örnekleri

TypeScript nedir? TypeScript nerede kullanılır?

TypeScript, Microsoft tarafından geliştirilen ve JavaScript'in bir super-set'i olarak kabul edilen bir programlama dilidir. TypeScript, JavaScript'te bulunmayan statik tiplendirme, sınıf ve arabirimler gibi daha gelişmiş özellikleri içerir. Bu, kodunuzun daha büyük ve karmaşık projelerde daha kolay anlaşılmasını ve yazılmasını sağlar. TypeScript, JavaScript koduna derlenir ve çalıştırılabilir JavaScript kodu olarak çıktı verir. Bu sayede, TypeScript kodunuz modern tarayıcılar veya JavaScript çalıştırıcılar tarafından çalıştırılabilir. TypeScript, AngularJS gibi popüler JavaScript framework ve library'leri tarafından desteklenir. Ayrıca, TypeScript, Visual Studio Code, WebStorm ve diğer popüler geliştirme ortamları tarafından desteklenir. Bu, TypeScript kullanımının kolay ve verimli hale getirir. TypeScript ayrıca, JavaScript'te yaygın olarak kullanılan birçok popüler kütüphaneyi ve framework'ü destekler. Örneğin: React, Vue.js, Node.js ve daha pek çokları. Bu sayede, TypeScript ile yazdığınız kodun başka kod ile uyumlu olmasını sağlar ve kodunuzu daha esnek hale getirir.

TypeScript`de type ve interface arasindakı fark nedir? Type ve interface nasıl kullanılır?

TypeScript'de, type ve interface arasındaki temel fark, kullanım amaçlarıdır. type keyword, mevcut bir türün yeniden adlandırılmasını veya bir türün birleştirilmesini sağlar. Örneğin, aşağıdaki örnekte, bir "Person" tipi oluşturulur ve bir "name" ve "age" özellikleri içerir: type Person = { name: string, age: number }; interface keyword ise, sınıflar veya nesneler için bir arabirim tanımlar. Bu arabirim, hangi özelliklerin ve metodların bu sınıf veya nesnenin içerisinde bulunması gerektiğini belirtir. Örneğin, aşağıdaki örnekte, bir "Person" arabirimi oluşturulur ve bir "name" ve "age" özellikleri içerir: interface Person { name: string; age: number; } Bu iki keyword arasındaki temel fark, type'ın bir türün yeniden adlandırılmasını veya birleştirilmesini sağlaması iken, interface'in bir arabirim tanımlamasını sağlamasıdır. TypeScript'in type alias'ları ile arabirimlerin kullanım alanları farklıdır. Arabirimler, bir sınıf veya nesnenin hangi özellikleri ve metodları içermek zorunda olduğunu belirtirken, type alias'lar, bir türün yeniden adlandırılmasını veya birleştirilmesini sağlar.