Python Pandas Kitabxanası sort_values funksiyası

27 İyun 2023 920 Oxuma müddəti: 21 saniyə

Pandas kitabxanasındakı sort_values funksiyası DataFrame-i müəyyən bir sütuna və ya birdən çox sütuna görə sıralamaq üçün istifadə olunur. Bu funksiya verilənləri artan və ya azalan sıralama ilə düzəltmək üçün istifadə edilə bilər.


import pandas as pd

# DataFrame-i 'sutun' sütununa görə sırala
sorted_df = df.sort_values('sutun')
print(sorted_df)

Bənzər məqalələr