Python Pandas Kitabxanası merge funksiyası

27 İyun 2023 660 Oxuma müddəti: 21 saniyə

Pandas kitabxanasındakı merge funksiyası iki və ya daha çox DataFrame-i birləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu funksiya ortaq sütunlara və ya indekslərə əsaslanan birləşdirmə əməliyyatları yerinə yetirmək üçün istifadə olunur və məlumatları birləşdirərək yeni bir DataFrame yaradır.


import pandas as pd

# İki DataFrame-i birləşdir
merged_df = pd.merge(df1, df2, on='ortaq_sutun')
print(merged_df)

Bənzər məqalələr