Python Pandas Kitabxanası rename funksiyası

27 İyun 2023 881 Oxuma müddəti: 26 saniyə

Pandas kitabxanasındakı rename funksiyası DataFrame-in sütunlarının və ya indekslərinin adlarını dəyişmək üçün istifadə olunur. Bu funksiya müəyyən bir sütunun və ya indeksin adını dəyişmək və ya bütün sütunların və indekslərin adlarını yenidən adlandırmaq üçün istifadə edilə bilər.


import pandas as pd

# 'eski_ad' sütununun adını 'yeni_ad' olaraq dəyiş
df.rename(columns={'eski_ad': 'yeni_ad'}, inplace=True)
print(df)

Bənzər məqalələr