Node.js

Node.js, Google'ın V8 JavaScript motoruna əsaslanan, açıq mənbəli bir runtime mühiti olaraq tanınır. Node.js, şəbəkə tətbiqləri, veb serverləri, API-lər və mikro-xidmətlər kimi ölçükləndirilə bilən və sürətli tətbiqlər yaratmaq üçün istifadə edilə bilən bir proqramlaşdırma dilidir. Node.js, asinxron proqramlaşdırma modelləri və hadisə əsaslı giriş/çıxış əməliyyatları təmin edir və bu, yüksək performanslı və effektiv tətbiqlər yaratmağa kömək edir.

Node.js ekspress modulundan istifadə edərək veb serveri necə yaratmaq olar?

Node.js istifadə edərək veb server yaratmaq üçün bu addımları yerinə yetirə bilərsiniz: Node.js-i kompüterinizə quraşdırın. Yeni qovluq yaradın, əmr sətrini (CMD, terminal, git bash) açın və "npm init" əmrini işə salın. Bu, layihəniz üçün package.json faylını yaradacaq. "npm install express" əmrini işlədərək Express.js kitabxanasını quraşdırın. Aşağıdakı kodu JavaScript faylına kopyalayın və faylı işə salın: const express = require('express') const app = express() const port = 3000 app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!')) app.listen(port, () => console.log(`Example app listening on port ${port}!`)) Bu kod web-server yaradır və siz brauzerinizdə "http://localhost:3000" ünvanına keçdiyiniz zaman "Hello World!" mətnini görəcəksiniz.

MySQL verilənlər bazasını Node.js ilə necə istifadə etmək olar?

Node.js ilə MySQL verilənlər bazasına bağlantı qurmaq üçün "mysql" paketini istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün ilk əvvəl 'npm i mysql' əmrini istifadə edərək mysql paketini yükləmək lazımdır. Devamında aşağıdakı kod nümunəsindəki kimi verilənlər bazasına bağlantı qurulub, SELECT, INSERT, UPDATE və DELETE sorgularını istifadə edə bilirsiniz. const mysql = require('mysql'); // Veritabanı bağlantısını oluşturma const con = mysql.createConnection({ host: "localhost", user: "kullanici_adi", password: "sifre", database: "veritabani_adi" }); // Veritabanına bağlanma con.connect(function(err) { if (err) throw err; console.log("Veritabanına bağlandı!"); // SELECT sorgusu con.query("SELECT * FROM tablo_adi", function (err, result, fields) { if (err) throw err; console.log(result); }); // INSERT sorgusu var sql = "INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2) VALUES ('deger1', 'deger2')"; con.query(sql, function (err, result) { if (err) throw err; console.log("1 kayıt eklendi"); }); // UPDATE sorgusu var sql = "UPDATE tablo_adi SET kolon1 = 'deger1' WHERE id = 2"; con.query(sql, function (err, result) { if (err) throw err; console.log(result.affectedRows + " kayıt güncellendi"); }); // DELETE sorgusu var sql = "DELETE FROM tablo_adi WHERE id = 3"; con.query(sql, function (err, result) { if (err) throw err; console.log(result.affectedRows + " kayıt silindi"); }); });