Python Pandas Kitabxanası groupby funksiyası

27 İyun 2023 799 Oxuma müddəti: 22 saniyə

Pandas kitabxanasındakı groupby funksiyası DataFrame-dəki veriləri müəyyən bir sütuna əsasən qruplaşdırmaq üçün istifadə olunur. Bu funksiya, bir veri cədvəlindəki qruplar üzərində əməliyyatlar yerinə yetirmək və xülasə statistikaları üretmək üçün faydalıdır.


import pandas as pd

# 'kateqoriya' sütununa əsasən veriləri qruplaşdır
grouped_df = df.groupby('kateqoriya').sum()
print(grouped_df)

Bənzər məqalələr