Python Pandas Kitabxanası pivot_table funksiyası

27 İyun 2023 830 Oxuma müddəti: 27 saniyə

Pandas kitabxanasındakı pivot_table funksiyası DataFrame üzərində xülasə cədvəli yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu funksiya məlumatı bir və ya daha çox sütuna görə qruplaşdırır və hesablanmış xülasə statistikaları ilə nəticələri cədvəl şəklində təqdim edir.


import pandas as pd

# 'sutun1' və 'sutun2' sütunlarına görə xülasə cədvəlini yarat
summary_table = df.pivot_table(values='qiymət', index='sutun1', columns='sutun2', aggfunc='mean')
print(summary_table)

Bənzər məqalələr