PHP

PHP, açıq mənbəli bir skript dilidir və xüsusən veb tətbiqləri üçün hazırlanmışdır. PHP, server tərəfində işlədiyi üçün, dəstəklənən hər hansı bir platformda istifadə edilə bilər. PHP, dinamik və interaktiv veb saytları, CMS'ler, e-ticarət saytları, bloglar və digər veb tətbiqləri kimi çox sayda müxtəlif veb layihələri üçün istifadə olunur. PHP, asan öyrənilən və güclü bir dildir və geniş bir icmala malik olduğundan, bir çox resurs və dəstək təmin edilir.

.htaccess istifadə edərək URL-lərdə yalnız rəqəmləri necə seçmək olar?

.htaccess faylından istifadə edərək yalnız URL-lərdəki rəqəmləri seçə bilərsiniz. Aşağıdakı nümunə URL-də yalnız rəqəmlərin etibarlı olduğunu bildirir: RewriteEngine On RewriteRule ^([0-9]+)$ index.php?id=$1 [NC,L] Bu misalda, RewriteRule əmrindən istifadə edərək, URL-də hər hansı bir yolun əvəzinə yalnız rəqəmlərdən ibarət yol müəyyən edilir. Bu yol, index.php faylına yönləndirilir və id dəyişəni kimi rəqəmlərin dəyəri istifadə edilir. [NC, L] açar sözləri böyük/kiçik hərflərə həssas olmadığını və bir uyğunluq olmasını təmin edir.

php ilə excel faylı necə yaratmaq olar?

PHP ilə Excel formatında fayllar yaratmaq üçün PHPSpreadsheet kitabxanasından istifadə edə bilərsiniz. Nümunə kodu aşağıdakı kimidir: <?php require 'vendor/autoload.php'; use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx; $spreadsheet = new Spreadsheet(); $sheet = $spreadsheet->getActiveSheet(); // Verileri dizi olarak tanımlayın $data = array( array("Ad" => "John", "Soyad" => "Doe", "Yaş" => 25), array("Ad" => "Jane", "Soyad" => "Doe", "Yaş" => 24), array("Ad" => "Bob", "Soyad" => "Smith", "Yaş" => 27), ); // Dizi verilerini hücrelere yazın $row = 1; foreach ($data as $item) { $col = 0; foreach ($item as $key => $value) { $sheet->setCellValueByColumnAndRow($col, $row, $value); $col++; } $row++; } // Dosyayı oluşturun ve indirin $writer = new Xlsx($spreadsheet); header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); header('Content-Disposition: attachment;filename="veriler.xlsx"'); header('Cache-Control: max-age=0'); $writer->save('php://output'); Bu kod verilənlərdən ibarət massiv yaradır və massiv məlumatlarını xanalara yazır, sonra isə hazırlanan excel faylı yükləyir. PhpSpreadsheet paketi haqqında burdan məlumat ala bilərsiniz: PhpSpreadsheet

PHP ilə Telegram botu necə hazırlanır? Telegrama gələn mesajın php ilə qəbul edilməsi?

Telegram mesajlaşma proqramı son zamanlar geniş istifadə olunur, bunun səbəblərindən biri teleqramda işlərin avtomatlaşdırılması üçün yaradıla bilən botlardır. Telegram botları proqram dillərindən istifadə edərək istənilən istiqamətdə inkişaf etdirmək üçün uyğundur. İstifadəçilər teleqram botlarından qrupları idarə etmək, e-ticarət platforması kimi məhsullar satmaq, müştəriləri məlumatlandırmaq, avtomatik cavablar yaratmaqla suallara cavab vermək və kriptovalyuta təhlili aparmaq kimi yüzlərlə məqsəd üçün istifadə edirlər. Beyninizdə bir sual işarəsi ola bilər: teleqram botunu necə yaratmaq və onu proqramlaşdırma dilləri ilə necə inkişaf etdirmək olar? Telegram botunu necə yaratmaq olar? [[reklam]] Telegram axtarış bölməsində BotFather-i axtararaq Telegram-ın rəsmi bot idarəetmə botunu tapın Botla danışmağa başlayın seçiminə klikləyin /newbot əmrini işlətməklə siz BotFather-ə yeni bot yaratmaq istədiyinizi bildirirsiniz, cavab olaraq bu mesajı alacaqsınız (Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot.) Siz botunuzu təmsil edən üçün adı göndərirsiniz, cavabda bunu alacaqsınız (Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in `bot`. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot.)< /li> Botla bitən istifadəçi adını təqdim edin, əgər təqdim etdiyiniz istifadəçi adı əvvəllər istifadə olunmayıbsa, botunuz uğurla yaradılacaq. Cavab olaraq aldığınız mesaj içində HTTP API var, siz ondan istifadə edərək çox şey edə bilərsiniz PHP ilə Telegram botunun hazırlanması [[reklam]] PHP ilə telegram botundan istifadə edən istənilən telegram istifadəçisinə mesaj göndərmək üçün edəcəyimiz bir neçə əməliyyat var. Yuxarıda izah etdiyimiz kimi bot yaratmaq və bot tokeninə sahib olmaq Mesaj göndərdiyimiz istifadəçi bota (https://t.me/{your username}) daxil olmaqla başlamalıdır Biz mesajı göndərdiyimiz istifadəçinin chat_id nömrəsini bilməliyik. Telegram chat id-i necə tapmaq olar məqaləmizi oxuyaraq öyrənə bilərsiniz Siz aşağıdakı PHP kodlarından istifadə edərək botla telegram istifadəçisinə mesaj göndərə bilərsiniz. $botToken="YOUR_API_TOKEN"; $website="https://api.telegram.org/bot".$botToken; $chatId= receiver_chat_id; //Receiver Chat Id $params= [ 'chat_id'=>$chatId, 'text'=>$message, ]; $ch = curl_init($website . '/sendMessage'); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ($params)); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); $result = curl_exec($ch); curl_close($ch); [[reklam]] İstifadəçinin bota yazdığı mesajı PHP ilə necə tutmaq və emal etmək olar? Botu PHP ilə idarə etmək üçün Webhook yaratmaq lazımdır.Sonra aşağıda verdiyim misaldakı kimi linki hazırlayıb brauzerdə açaraq saytınızda yaratdığınız webhooku təqdim edəcəksiniz. telegram. https://api.telegram.org/bot{YOUR_API_TOKEN}/setWebhook?url=https://yoursite.com/bot.php Sonra, PHP kodlarından istifadə edərək mesajı yazan istifadəçi aşağıda verilmişdir Siz müxtəlif məlumatlara daxil ola və cavab olaraq istifadəçiyə mesaj göndərə bilərsiniz. [[reklam]] include 'Telegram.php'; $token = "YOUR_API_TOKEN"; $telegram = new Telegram($token); $chat_id = $telegram->ChatID(); $msg = $telegram->Text(); $data = $telegram->getData(); $setData = $telegram->setData(); $ReplyToMessageID = $telegram->ReplyToMessageID(); //For more: https://github.com/xeayal/telegramApi/blob/main/Telegram.php $content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => 'Your chat_id: '.$chat_id); $telegram->sendMessage($content); [[reklam]] Layihədə istifadə olunan Telegram.php faylını buradan endirə bilərsiniz: Telegram.php

PHP ilə PostgreSQL bağlantısı necə qurular? PostgreSQL və PHP

PostgreSQL, güclü bir verilənlər bazası idarəetmə sistemi hesab olunur və PHP məşhur veb proqramlaşdırma dilidir. Bu iki texnologiyanın bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi sizə təkmil və təhlükəsiz veb proqramlar yaratmağa imkan verir. PostgreSQL verilənlər bazasına qoşulmaq üçün PHP-də istifadə edə biləcəyiniz bir neçə yol var, lakin ən çox yayılmışı PDO (PHP Data Objects) və PGOBJECT (PostgreSQL verilənlər bazası interfeysi) istifadə etməkdir. PDO: PDO PHP-də bir neçə verilənlər bazası tipinə qoşulmağa imkan verən verilənlər bazası interfeysidir. Aşağıdakı kod bloku PDO istifadə edərək PostgreSQL verilənlər bazasına necə qoşula biləcəyinizi göstərir: <?php $dsn = 'pgsql:host=localhost;dbname=db_name'; $username = 'db_user'; $password = 'db_password'; try { $db = new PDO($dsn, $username, $password); } catch (PDOException $e) { echo 'Bağlantı hatası: ' . $e->getMessage(); } ?> PGOBJECT: PGOBJECT xüsusi olaraq PostgreSQL verilənlər bazası üçün nəzərdə tutulmuşdur və verilənlər bazasının funksiya və xüsusiyyətlərini daha yaxşı dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Aşağıdakı kod bloku PGOBJECT istifadə edərək PostgreSQL verilənlər bazasına necə qoşula biləcəyinizi göstərir: <?php $db = pg_connect("host=localhost dbname=db_name user=db_user password=db_password"); if (!$db) { echo "Bağlantı hatası."; exit; } ?> Bu üsulların hər ikisi sizə PostgreSQL verilənlər bazasına qoşulmağa və verilənlər bazasında məlumatları oxumağa və yazmağa imkan verir. Bununla belə, PDO daha yüksək səviyyəli təhlükəsizlik və çoxsaylı verilənlər bazası növlərinə qoşulma imkanı təklif edir, ona görə də seçiminiz PDO olmalıdır.

PHP "oci_parse" nedir? Nə üçün istifadə edilir?

"oci_parse" PHP-nin Oracle verilənlər bazası bağlantısı yaratmaq üçün istifadə etdiyi funksiyadır. Bu funksiya müəyyən edilmiş Oracle verilənlər bazası bağlantısı üçün SQL sorğusunu təhlil edir və "statement handle" qaytarır. Bu "statement handle" daha sonra sorğunu yerinə yetirmək üçün istifadə edilə bilən bir obyektdir. Məsələn, "oci_execute" funksiyasından istifadə etməklə bu obyektdə sorğu yerinə yetirmək mümkündür. Aşağıdakı nümunə "oci_parse" funksiyasının istifadəsi üçün bir nümunədir: $conn = oci_connect('istifadeci_adı', 'şifre', 'oracle_sid'); $stmt = oci_parse($conn, 'SELECT * FROM cedvel_adı'); oci_execute($stmt); while (($row = oci_fetch_array($stmt, OCI_ASSOC)) != false) { // Nəticəni icra et } oci_free_statement($stmt); oci_close($conn); Bu misalda "oci_parse" funksiyası $conn linki üçün "SELECT * FROM table_name" sorğusunu təhlil edir və onu "statement handle" olan $stmt dəyişəninə əlavə edir. Sonra "oci_execute" funksiyasından istifadə etməklə $stmt obyektində sorğu yerinə yetirilir və nəticələr emal edilir. Nəhayət, "oci_free_statement" və "oci_close" funksiyalarından istifadə etməklə əlaqə və "statement handle" yaddaşdan azad edilir.

PHP Interfeysi Nədir? Nə Üçün İstifadə Olunur? Necə İstifadə Etməli?

PHP-də "interfeys" obyekt yönümlü proqramlaşdırma (OOP) konstruksiyasıdır. İnterfeys sinifin müəyyən davranışı həyata keçirəcəyi metodları və xüsusiyyətləri müəyyən edir. Bir sinif birdən çox interfeys həyata keçirə bilər, beləliklə çoxlu miras təmin edir. Bir interfeysin məqsədi bir və ya bir neçə sinfə müəyyən davranışı həyata keçirmək imkanı verməkdir. Tətbiq dizaynında abstraksiya və uyğunluğu təmin etmək üçün interfeyslər istifadə olunur. İnterfeyslər sinfin necə davranmalı olduğunu müəyyən edir, lakin bu davranışın necə yerinə yetirildiyi ilə maraqlanmır. Beləliklə, interfeys siniflər arasında ümumi xassələri müəyyən etmək üçün istifadə olunan metodların və sabitlərin imzalarını ehtiva edə bilər. PHP-də interfeysi müəyyən etmək üçün "interfeys" açar sözündən istifadə edirik. İnterfeyslər siniflərə "həyata keçirir" açar sözü ilə interfeysi həyata keçirməyə imkan verir. Sinif interfeysi həyata keçirdikdə o, interfeysdə müəyyən edilmiş bütün metodları həyata keçirməlidir. İnterfeysdə müəyyən edilmiş xassədən istifadə etmək üçün sinif həmin xassəni təyin etməlidir. PHP interfeys nümunəsi: interface Adding {     public function add($data); } class Database implements Adding {     public function add($data) {         // Verilənlər bazasına məlumatın əlavəsi     } } class File implements Adding {     public function add($data) {         // Fayla məlumatın əlavəsi     } } Yuxarıdakı misalda biz "Əlavə edilə bilən" adlı interfeys təyin etdik və onun "əlavə et" adlı metodu var. “Verilənlər bazası” və “Fayl” sinifləri “Plugable” interfeysini həyata keçirən siniflərdir və “əlavə et” metodunu həyata keçirməlidir. Bu şəkildə, hər iki sinif məlumatı fərqli şəkildə əlavə etmək üçün istifadə edilə bilər. İnterfeyslər kodu daha çevik edir, çünki bir sinif birdən çox interfeys həyata keçirə bilər və bu şəkildə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Həmçinin, interfeyslər siniflər arasında müqavilə yaradır və kodun daha yaxşı təşkili və saxlanmasını təmin edir.