Python Pandas Kütüphanesi tail fonksiyonu

27 Haziran 2023 211 Okuma süresi: 20 saniye

Pandas kütüphanesindeki tail fonksiyonu, DataFrame'in son n satırını döndürür. Varsayılan olarak, n değeri 5'tir, ancak isteğe bağlı olarak farklı bir değer belirtilebilir.

 

import pandas as pd

df = pd.read_csv('data.csv')
# DataFrame'in son 3 satırını al
son_uc_satir = df.tail(3)
print(son_uc_satir)

 

Benzer makaleler