Python Pandas Kütüphanesi rename fonksiyonu

27 Haziran 2023 209 Okuma süresi: 24 saniye

Pandas kütüphanesindeki rename fonksiyonu, DataFrame'in sütunlarının veya indekslerinin adlarını değiştirmek için kullanılır. Bu fonksiyon, belirli bir sütunun veya indeksin adını değiştirmek veya tüm sütunların veya indekslerin adlarını yeniden adlandırmak için kullanılabilir.


import pandas as pd

# 'eski_ad' sütununun adını 'yeni_ad' olarak değiştir
df.rename(columns={'eski_ad': 'yeni_ad'}, inplace=True)
print(df)

Benzer makaleler