Python Pandas Kütüphanesi pivot_table fonksiyonu

27 Haziran 2023 232 Okuma süresi: 25 saniye

Pandas kütüphanesindeki pivot_table fonksiyonu, DataFrame üzerinde bir özet tablo oluşturmak için kullanılır. Bu fonksiyon, bir veya daha fazla sütuna göre veriyi gruplandırır ve özet istatistiklerin hesaplanmasıyla sonuçları tablo halinde sunar.


import pandas as pd

# 'sütun1' ve 'sütun2' sütunlarına göre özet tabloyu oluştur
ozet_tablo = df.pivot_table(values='değer', index='sütun1', columns='sütun2', aggfunc='mean')
print(ozet_tablo)

Benzer makaleler