Python Pandas Kütüphanesi head fonksiyonu

27 Haziran 2023 258 Okuma süresi: 20 saniye

Pandas kütüphanesindeki head fonksiyonu, DataFrame'in ilk n satırını döndürür. Varsayılan olarak, n değeri 5'tir, ancak isteğe bağlı olarak farklı bir değer belirtilebilir.

 

import pandas as pd

df = pd.read_csv('data.csv')
# DataFrame'in ilk 3 satırını al
ilk_uc_satir = df.head(3)
print(ilk_uc_satir)

 

Benzer makaleler