Dərin Öyrənmə nədir və Dərin Öyrənmə necə işləyir?

14 İyun 2023 316 Oxuma müddəti: 4 dəqiqə

Süni intellekt və maşın öyrənmə sahəsi texnoloji dünyada getdikcə daha sürətlə böyüyür, insan həyatını daim dəyişir. Bir sahə olaraq, dərin öyrənmə maşın öyrənməsinin ən güclü qollarından biri kimi seçilir. Dərin öyrənmə böyük məlumat dəstlərini təhlil etmək, mürəkkəb nümunələri kəşf etmək və intellektual sistemləri inkişaf etdirmək üçün neyron şəbəkələrdən istifadə edir. Bu yazıda biz dərin öyrənmənin əsaslarına dərindən nəzər salacağıq, onun necə işlədiyini, istifadəsini və gələcək potensialını müzakirə edəcəyik.

Dərin Öyrənmə nədir?

Dərin öyrənmə məlumatların təhlili və nümunənin tanınması üçün süni neyron şəbəkələrindən istifadə edən maşın öyrənmə üsuludur. Dərin öyrənmə alqoritmləri insan beyninin işini təqlid edir, təbəqələrdə düşünmə və qərar qəbuletmə proseslərini simulyasiya edir. Beləliklə, dərin öyrənmə məlumatlarda gizlənmiş əlaqələri kəşf edə və proqnozlar vermək üçün bu əlaqələrdən istifadə edə bilər.

Dərin Öyrənmə necə işləyir

Dərin öyrənmə çox qatlı neyron şəbəkələrdən ibarət strukturlara əsaslanır. Bu neyron şəbəkələri verilənlərin daxil edilməsini emal edən çoxlu neyronlardan ibarətdir. Hər bir neyron giriş məlumatlarını çəkilərlə çoxaldır, aktivləşdirmə funksiyasından istifadə edərək çıxışı hesablayır və nəticəni digər neyronlara ötürür. Bu şəkildə, məlumat təbəqələr arasında hərəkət etdikcə daha mürəkkəb xüsusiyyətlər və nümunələri ortaya qoyur. Dərin öyrənmə bu əməliyyatları milyonlarla parametrlər üzərində təkrarlayır, təlim məlumatlarında modeli daim təkmilləşdirir.

Dərin Öyrənmə Tətbiq Sahələri

Dərin öyrənmə bir çox müxtəlif tətbiq sahələrində böyük təsir göstərmişdir. Dərin öyrənmə üsulları təsvirin tanınması, təbii dilin işlənməsi, nitqin tanınması, özü idarə olunan avtomobillər, tibbi diaqnostika, maliyyə proqnozu və s. Məsələn, təsvirin tanınmasında dərin öyrənmə üsulları obyektin tanınması, üz tanıma və avtonom idarəetmə sistemlərində istifadə olunan qabaqcıl texnikaların əsasını təşkil edir.

Dərin Öyrənmə Gələcəyi

Dərin öyrənmə sürətlə inkişaf edən və gələcəkdə daha da vacib olacağı gözlənilən bir sahədir. İnkişaf etməkdə olan texnologiyalar sayəsində daha böyük verilənlər bazasına və daha güclü hesablama resurslarına çıxış dərin öyrənmə modellərinə daha mürəkkəb problemləri daha səmərəli şəkildə həll etməyə imkan verəcək. Bundan əlavə, sektorun müxtəlif sahələrində ehtiyacların və tətbiq sahələrinin şaxələndirilməsi dərin öyrənmənin daha geniş şəkildə istifadə olunmasını təmin edəcək.

Dərin öyrənmə maşın öyrənməsinin ən güclü və təsirli qollarından biridir. Böyük məlumat dəstlərini təhlil etmək, mürəkkəb nümunələri aşkar etmək və ağıllı sistemləri inkişaf etdirmək üçün istifadə olunur. Bu bloq yazısında biz onun necə işlədiyini və tətbiqlərini müzakirə edərək dərin öyrənmənin əsaslarını araşdırırıq. Gələcəkdə dərindən öyrənmənin daha geniş şəkildə tətbiq olunacağı və yeni kəşflərin olacağı gözlənilir.

Bənzər məqalələr