.htaccess istifadə edərək URL-lərdə yalnız rəqəmləri necə seçmək olar?

22 Yanvar 2023 453 Oxuma müddəti: 41 saniyə

.htaccess faylından istifadə edərək yalnız URL-lərdəki rəqəmləri seçə bilərsiniz. Aşağıdakı nümunə URL-də yalnız rəqəmlərin etibarlı olduğunu bildirir:


RewriteEngine On
RewriteRule ^([0-9]+)$ index.php?id=$1 [NC,L]

Bu misalda, RewriteRule əmrindən istifadə edərək, URL-də hər hansı bir yolun əvəzinə yalnız rəqəmlərdən ibarət yol müəyyən edilir. Bu yol, index.php faylına yönləndirilir və id dəyişəni kimi rəqəmlərin dəyəri istifadə edilir. [NC, L] açar sözləri böyük/kiçik hərflərə həssas olmadığını və bir uyğunluq olmasını təmin edir.

Bənzər məqalələr