MySQL verilənlər bazasını Node.js ilə necə istifadə etmək olar?

27 Yanvar 2023 345 Oxuma müddəti: 1 dəqiqə

Node.js ilə MySQL verilənlər bazasına bağlantı qurmaq üçün "mysql" paketini istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün ilk əvvəl 'npm i mysql' əmrini istifadə edərək mysql paketini yükləmək lazımdır.
Devamında aşağıdakı kod nümunəsindəki kimi verilənlər bazasına bağlantı qurulub, SELECT, INSERT, UPDATE və DELETE sorgularını istifadə edə bilirsiniz.

const mysql = require('mysql');

// Veritabanı bağlantısını oluşturma
const con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "kullanici_adi",
 password: "sifre",
 database: "veritabani_adi"
});

// Veritabanına bağlanma
con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Veritabanına bağlandı!");

 // SELECT sorgusu
 con.query("SELECT * FROM tablo_adi", function (err, result, fields) {
  if (err) throw err;
  console.log(result);
 });

 // INSERT sorgusu
 var sql = "INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2) VALUES ('deger1', 'deger2')";
 con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("1 kayıt eklendi");
 });

 // UPDATE sorgusu
 var sql = "UPDATE tablo_adi SET kolon1 = 'deger1' WHERE id = 2";
 con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log(result.affectedRows + " kayıt güncellendi");
 });

 // DELETE sorgusu
 var sql = "DELETE FROM tablo_adi WHERE id = 3";
 con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log(result.affectedRows + " kayıt silindi");
 });
});

Bənzər məqalələr