TypeScript`de type ve interface arasindakı fark nedir? Type ve interface nasıl kullanılır?

25 Ocak 2023 847 Okuma süresi: 1 dakika

TypeScript'de, type ve interface arasındaki temel fark, kullanım amaçlarıdır.

  • type keyword, mevcut bir türün yeniden adlandırılmasını veya bir türün birleştirilmesini sağlar. Örneğin, aşağıdaki örnekte, bir "Person" tipi oluşturulur ve bir "name" ve "age" özellikleri içerir:
type Person = { name: string, age: number };

interface keyword ise, sınıflar veya nesneler için bir arabirim tanımlar. Bu arabirim, hangi özelliklerin ve metodların bu sınıf veya nesnenin içerisinde bulunması gerektiğini belirtir. Örneğin, aşağıdaki örnekte, bir "Person" arabirimi oluşturulur ve bir "name" ve "age" özellikleri içerir:

interface Person {
    name: string;
    age: number;
}

Bu iki keyword arasındaki temel fark, type'ın bir türün yeniden adlandırılmasını veya birleştirilmesini sağlaması iken, interface'in bir arabirim tanımlamasını sağlamasıdır. TypeScript'in type alias'ları ile arabirimlerin kullanım alanları farklıdır. Arabirimler, bir sınıf veya nesnenin hangi özellikleri ve metodları içermek zorunda olduğunu belirtirken, type alias'lar, bir türün yeniden adlandırılmasını veya birleştirilmesini sağlar.

Benzer makaleler