PHP urlencode() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 123 Okuma süresi: 38 saniye

PHP urlencode() fonksiyonu, belirli karakterleri URL uyumlu hale getirmek için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, URL'de geçerli olmayan karakterleri "%xy" biçiminde kodlar. Bu şekilde, URL'ye dahil edilmesi gereken karakterlerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.

Kullanımı

urlencode() fonksiyonu, bir dizeyi parametre olarak alır ve URL uyumlu hale getirilmiş bir dize döndürür.

Örnek:

Aşağıdaki örnekte, urlencode() fonksiyonu kullanılarak bir dize nasıl URL uyumlu hale getirilir:


    $url = "https://www.example.com?q=" . urlencode("Örnek sorgu");
    echo $url;
  

Çıktı:


    https://www.example.com?q=%C3%96rnek+sorgu
  

Yukarıdaki örnekte, "Örnek sorgu" dizesi urlencode() fonksiyonuna parametre olarak geçirilir ve "%C3%96rnek+sorgu" olarak kodlanır. Bu kodlu dize, URL'de güvenli bir şekilde iletilir.

Benzer makaleler