PHP file_put_contents() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 146 Okuma süresi: 2 dakika

file_put_contents() fonksiyonu, belirtilen bir dosyaya veri yazmak için kullanılan bir PHP işlevdir.

file_put_contents() işlevi, bir dosya adıyla birlikte bir dize veya bir dizi veri alır ve bu veriyi belirtilen dosyaya yazar. Eğer dosya zaten varsa, varolan içeriği silerek yerine yeni veriyi yazar. Eğer dosya yoksa, yeni bir dosya oluşturur ve veriyi yazarak dosyayı oluşturur.

Bu fonksiyon, dosyaya veri yazma işlemini basitleştirir ve daha önce fopen(), fwrite() ve fclose() gibi işlevlerin kullanılmasını gerektirmez.

Sözdizimi:

Aşağıda, file_put_contents() fonksiyonunun sözdizimi gösterilmektedir:

file_put_contents(dosya_adı, veri, mod, bağlama_düzeni, başlangıç_ofseti)

Yukarıdaki parametrelerin açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

  • dosya_adı: Verinin yazılacağı dosyanın adı veya yolu.
  • veri: Yazılacak veri. Bu bir dize veya bir dizi olabilir.
  • mod (isteğe bağlı): Yazma modu. Varsayılan olarak, bu parametre '0' olarak ayarlanır. Diğer mod değerleri hakkında daha fazla bilgi için PHP belgelerine başvurun.
  • bağlama_düzeni (isteğe bağlı): Dosyanın yazılacağı yerin belirlenmesi için bir bağlama düzeni. Varsayılan olarak bu parametre boştur.
  • başlangıç_ofseti (isteğe bağlı): Dosyaya yazmaya başlanacak konumun belirlenmesi için başlangıç ofseti. Varsayılan olarak bu parametre 0'dır.

Örnek:

Aşağıdaki örnek, file_put_contents() fonksiyonunun nasıl kullanılacağını göstermektedir:

<?php
$dosya_adi = "veriler.txt";
$veri = "Bu dosyaya yazılacak veridir.";

// Dosyaya veriyi yaz
if (file_put_contents($dosya_adi, $veri)) {
echo "Veri, dosyaya başarıyla yazıldı.";
} else {
echo "Veri yazma hatası!";
}
?>

Bu örnek, "veriler.txt" adlı bir dosyaya "Bu dosyaya yazılacak veridir." metnini yazar. Eğer işlem başarılıysa, "Veri, dosyaya başarıyla yazıldı." mesajını görüntüler. Aksi halde, "Veri yazma hatası!" mesajını görüntüler.

Benzer makaleler