PHP urldecode() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 169 Okuma süresi: 59 saniye

urldecode() fonksiyonu, bir URL'de kodlanmış olan karakterleri orijinal hallerine dönüştürmek için kullanılır. Bir URL'de bazı karakterler özel karakterler olarak kodlanır ve bu fonksiyon bu kodlanmış karakterleri çözerek orijinal karakterlerine dönüştürür.

Kullanım

Aşağıda, urldecode() fonksiyonunun kullanımına örnek verilmiştir:

$kodlanmis_url = 'https%3A%2F%2Fwww.example.com%2F%C3%B6rnek%2Fsayfa.php%3Fid%3D123'; 
$cozulmus_url = urldecode($kodlanmis_url);
echo $cozulmus_url;

Yukarıdaki kodda, $kodlanmis_url değişkeni bir URL'de kodlanmış karakterleri temsil eder. urldecode() fonksiyonu bu kodlanmış karakterleri çözerek $cozulmus_url değişkenine atar. Son olarak, echo komutuyla çözülmüş URL ekrana yazdırılır.

Çıktı:

https://www.example.com/örnek/sayfa.php?id=123

Bu örnekte, özellikle URL'de yer alan "%3A", "%2F" ve "%C3%B6" gibi kodlanmış karakterler urldecode() fonksiyonu tarafından çözülerek orijinal hallerine dönüştürülmüştür.

Benzer makaleler