PHP time() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 181 Okuma süresi: 30 saniye

PHP time() fonksiyonu, geçerli sistem zamanının Unix Epoch'tan (1970-01-01 00:00:00 GMT) itibaren geçen saniye sayısını döndürür.

Kullanımı

time() fonksiyonu hiçbir parametre almaz.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, geçerli sistem zamanının Unix Epoch'tan itibaren geçen saniye sayısını gösterir:


<?php
    echo time();
?> 


Aşağıdaki örnek, geçerli sistem zamanının tarihini gösterir:


<?php
    echo date("Y-m-d h:i:sa", time());
?> 

Benzer makaleler