PHP substr() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 166 Okuma süresi: 32 saniye

substr() fonksiyonu, bir dizeyi belirtilen başlangıç noktasından itibaren belirli bir uzunlukta keserek alt dize elde etmek için kullanılır.

Kullanımı

substr(dize, baslangic, uzunluk)

Parametreler

  • dize: Kesilmek istenen dize.
  • baslangic: Kesme işleminin başlayacağı indeks değeri. Negatif bir değer kullanıldığında, dizenin sonundan geriye doğru sayar.
  • uzunluk: Kesilecek alt dizenin uzunluğu. Belirtilmezse, dize baslangic noktasından itibaren sona kadar kesilir.

Örnek kullanım:

echo substr("Merhaba Dunya", 0, 7);

Bu örnekte, "Merhaba Dunya" dizesinin 0. indeksinden başlayarak 7 karakterlik bir alt dize elde edilir ve ekrana yazdırılır.

Benzer makaleler