PHP strval() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 117 Okuma süresi: 48 saniye

PHP strval() Fonksiyonu Ve Kullanımı

\n\n

PHP strval() fonksiyonu, bir değişkenin değerini dize olarak döndürür. Bu fonksiyon, bir değişkenin değerini dize olarak döndürmek için kullanılır. Fonksiyon, bir değişkenin değerini dize olarak döndürürken, değişkenin türünü değiştirmez.

\n\n

strval() Fonksiyonunun Kullanımı

\n\n

strval() fonksiyonu, bir değişkenin değerini dize olarak döndürmek için kullanılır. Aşağıdaki örnekte, bir sayı değişkeni olan $num değişkeninin değerini dize olarak döndürmek için strval() fonksiyonu kullanılmıştır:

\n\n
\n$num = 10;\n$str = strval($num);\necho $str; // Outputs: \"10\"\n
\n\n

Bu örnekte, $num değişkeninin değeri 10 olarak ayarlanmıştır. Sonra, strval() fonksiyonu kullanılarak $num değişkeninin değeri $str değişkenine atanmıştır. Son olarak,

Benzer makaleler