PHP strtoupper() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 131 Okuma süresi: 31 saniye

PHP strtoupper() Fonksiyonu Ve Kullanımı

Açıklama

strtoupper() fonksiyonu, bir dizeyi tamamen büyük harflere dönüştürmek için kullanılır.

Kullanımı

Aşağıdaki örnek, strtoupper() fonksiyonunun nasıl kullanıldığını gösterir:

$str = "merhaba dünya!";
$buyukHarfliStr = strtoupper($str);
echo $buyukHarfliStr;

Yukarıdaki kod, "merhaba dünya!" ifadesini "MERHABA DÜNYA!" şeklinde dönüştürür ve ekrana yazdırır.

Not: strtoupper() fonksiyonu, Türkçe karakterleri doğru bir şekilde büyütmez. Türkçe karakterlerin doğru bir şekilde büyütülmesi için mb_strtoupper() fonksiyonu kullanılabilir.

Benzer makaleler