PHP strtolower() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 98 Okuma süresi: 41 saniye

PHP strtolower() Fonksiyonu ve Kullanımı

strtolower() fonksiyonu, PHP programlama dilinde kullanılan bir dizedeki tüm harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılır.

Aşağıda strtolower() fonksiyonunun kullanımıyla ilgili bir örnek bulunmaktadır:

<?php
$metin = "MERHABA DÜNYA";
$dusukHarfliMetin = strtolower($metin);
echo $dusukHarfliMetin;
?>

Bu örnekte, başlangıçta büyük harflerle yazılmış olan "MERHABA DÜNYA" metni, strtolower() fonksiyonu kullanılarak küçük harflere dönüştürülmüştür. Sonuç olarak, "merhaba dünya" çıktısı elde edilir.

Not: strtolower() fonksiyonu, Türkçe karakterlerin dönüşümü konusunda bazı sınırlamalara sahip olabilir. Türkçe karakterleri düzgün bir şekilde küçük harfe dönüştürmek için mb_strtolower() fonksiyonunu kullanmanız önerilir.

Benzer makaleler