PHP strrev() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 120 Okuma süresi: 41 saniye

PHP strrev() fonksiyonu bir dizgenin karakterlerini ters çevirir. Yani bir dizgenin başındaki karakteri sona, sonundaki karakteri başa alır. Ayrıca bu fonksiyon sadece dizgeler için çalışır. Diğer türleri ters çevirmez.

PHP strrev() Fonksiyonu Kullanımı

PHP strrev() fonksiyonu kullanımı oldukça basittir. Sadece fonksiyon adını yazıp, parantez içerisinde ters çevrilmesini istediğiniz dizgeyi yazmanız yeterlidir. Örnek olarak aşağıdaki kodu inceleyebilirsiniz.


$dizge = "PHP";
echo strrev($dizge);

Çalıştırdığımız kodda $dizge değişkenine "PHP" yazdık. Daha sonra strrev() fonksiyonunu kullanarak $dizge değişkeninin içeriğini ters çevirdik. Son olarak echo komutuyla ekrana yazdırdık. Çalıştırdığımız kodda aşağıdaki gibi bir sonuç elde edeceğiz.


PHP

Gördüğünüz gibi $dizge

Benzer makaleler