PHP strpos() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 132 Okuma süresi: 44 saniye

PHP strpos() fonksiyonu, bir dize içinde başka bir alt dizenin konumunu bulmak için kullanılır.

Kullanımı

Aşağıdaki şekilde kullanılır:

<?php
$metin = "Bu bir örnek metindir.";
$altDize = "örnek";

$konum = strpos($metin, $altDize);

if ($konum === false) {
echo "Alt dize bulunamadı.";
} else {
echo "Alt dize $konum indisinde bulundu.";
}
?>

Bu örnekte, $metin değişkeninde "Bu bir örnek metindir." metni bulunmaktadır ve $altDize değişkeni "örnek" alt dizesini temsil etmektedir. strpos() fonksiyonu, $metin içindeki $altDize'nin konumunu bulur ve bu konumu $konum değişkenine atar.

Sonuç olarak, $altDize alt dizesi $metin içinde bulunursa, konumu ekrana yazdırılır. Bulunamazsa "Alt dize bulunamadı." mesajı görüntülenir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

strpos() fonksiyonu, alt dizenin bulunduğu ilk konumu döndürür. Eğer alt dize bulunamazsa, false değerini döndürür.

Benzer makaleler