PHP strlen() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 126 Okuma süresi: 41 saniye

strlen() fonksiyonu, bir dizgedeki karakter sayısını döndüren bir PHP işlevdir.

Kullanımı

Aşağıda, strlen() fonksiyonunun nasıl kullanıldığını gösteren bir örnek bulunmaktadır:

<?php
  $str = "Merhaba dünya!";
  $length = strlen($str);
  echo "Dizgenin uzunluğu: " . $length;
?>

Bu örnekte, "Merhaba dünya!" adlı bir dize oluşturulur ve strlen() işlevi kullanılarak bu dizenin uzunluğu hesaplanır. Elde edilen uzunluk, $length değişkenine atanır ve echo ifadesiyle ekrana yazdırılır.

Çıktı

Dizgenin uzunluğu: 14

Yukarıdaki örnekte, strlen() fonksiyonu, "Merhaba dünya!" dizesindeki karakterlerin sayısını döndürür. Bu durumda, dize 14 karakter içermektedir.

Benzer makaleler