PHP str_shuffle() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 132 Okuma süresi: 36 saniye

str_shuffle() fonksiyonu, bir dizgeyi rastgele karıştıran PHP'ye özgü bir işlevdir. Bu fonksiyon, dizgedeki her bir karakteri rastgele bir sırayla yeniden düzenler. Karakterlerin sırasını değiştirirken, dizgenin orijinal uzunluğunu korur ve herhangi bir tekrar oluşmaz. Bu, bir şifreleme işlemi veya rastgele veri oluşturma gibi durumlarda kullanışlı olabilir.

Kullanımı:

$dizge = "Merhaba Dunya";
$karistirilmisDizge = str_shuffle($dizge);
echo $karistirilmisDizge;

Yukarıdaki örnekte, $dizge değişkenine atanan "Merhaba Dunya" dizgesi str_shuffle() fonksiyonu kullanılarak karıştırılmaktadır. Karıştırılmış dizge $karistirilmisDizge değişkenine atanır ve ekrana yazdırılır.

 

Benzer makaleler