PHP str_replace() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 156 Okuma süresi: 52 saniye

str_replace() fonksiyonu, bir dize içinde belirli bir alt dizeyi başka bir alt dizeyle değiştirmek için kullanılır.

Kullanımı

Aşağıdaki formatta kullanılır:

str_replace(aranan, degistir, dize, [sayac])

aranan: Değiştirilmek istenen alt dizeyi temsil eden bir dizedir.

degistir: aranan alt dizinin yerine geçecek olan alt dizedir.

dize: arama ve değiştirme işlemlerinin gerçekleştirileceği dizedir.

sayac (isteğe bağlı): Değiştirme işleminin kaç kez gerçekleştirileceğini belirleyen bir tamsayıdır. Varsayılan olarak, tüm eşleşmeler değiştirilir.

Örnek

$metin = "Merhaba dünya!";
$degistirilmis_metin = str_replace("dünya", "PHP", $metin);
echo $degistirilmis_metin;

Bu örnekte, "Merhaba dünya!" dizesindeki "dünya" alt dizisi "PHP" ile değiştirilir ve sonuç olarak "Merhaba PHP!" elde edilir.

str_replace() fonksiyonu, bir dizede birden fazla alt dizeyi değiştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, büyük-küçük harf duyarlılığını dikkate alarak da çalışabilir.

Benzer makaleler