PHP sqrt() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 132 Okuma süresi: 22 saniye

PHP sqrt() fonksiyonu, bir sayının karekökünü alır ve geriye tam sayı olarak döndürür.

PHP sqrt() Fonksiyonu Sözdizimi


sqrt(sayı);

Parametreler

sayı: Kökü alınacak sayı.

Not:

Eğer sayı negatif ise, E_WARNING hatası oluşur ve FALSE döndürülür.


Örnekler


// Kökü alınan sayı
$sayi = 9;
// Kökü alınan sayıyı ekrana yazdır
echo sqrt($sayi);

Benzer makaleler