PHP sort() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 161 Okuma süresi: 57 saniye

PHP'de sort() fonksiyonu, bir dizi veya listedeki elemanları sıralamak için kullanılan bir yerleşik fonksiyondur.

Kullanımı

sort() fonksiyonu, bir dizi veya liste üzerinde doğrudan değişiklik yapar ve elemanları artan sıraya göre sıralar.

Sözdizimi

sort(array $dizi, int $siralama_turu = SORT_REGULAR): bool

Parametreler:

  • $dizi: Sıralanacak dizi veya liste.
  • $siralama_turu (isteğe bağlı): Sıralama türü. Bu parametre belirtilmezse, elemanların sıralama tipi belirtilmeden doğal olarak sıralanır.

Dönen Değer:

sort() fonksiyonu, sıralama işlemi başarıyla gerçekleştirilirse true değerini döndürür; aksi halde false değerini döndürür.

Örnek

Aşağıda, sort() fonksiyonunun basit bir kullanım örneği bulunmaktadır:

<?php
$dizi = array(5, 2, 8, 3, 1);
sort($dizi);

foreach ($dizi as $eleman) {
    echo $eleman . " ";
}
?>

Yukarıdaki kod parçası, $dizi içindeki elemanları artan sırayla sıralar ve çıktı olarak "1 2 3 5 8" şeklinde ekrana yazar.

SORT_REGULAR sıralama türü belirtilmediğinden, fonksiyon varsayılan olarak elemanların türlerini dikkate almaz ve sıralama işlemi gerçekleştirir.

Benzer makaleler