PHP sin() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 130 Okuma süresi: 16 saniye

PHP sin() fonksiyonu, bir sayının sinüsünü hesaplar ve geriye onun tam sayısal değerini döndürür.

Sinüs İşlemi

Kullanımı

sin(x);

$x = 45;
echo sin($x);


Yukarıdaki örnekte, 45 derecelik bir açının sinüsü hesaplanır ve ekrana yazdırılır.

Benzer makaleler