PHP rsort() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 133 Okuma süresi: 33 saniye

rsort() fonksiyonu, bir dizi içindeki elemanları büyükten küçüğe doğru sıralamak için kullanılır.

Kullanımı

rsort(dizi)

Parametreler

  • dizi: Sıralanacak olan dizi.

Dönen Değer

Başarı durumunda, sıralanmış diziyi true değeriyle döndürür. Başarısızlık durumunda ise false değerini döndürür.

Örnek

<?php
$dizi = array(5, 2, 8, 3, 1);
rsort($dizi);
foreach ($dizi as $eleman) {
    echo $eleman . " ";
}
?>

Çıktı:

8 5 3 2 1

Bu örnekte, rsort() fonksiyonuyla $dizi içindeki elemanlar büyükten küçüğe doğru sıralanır ve ardından döngü yardımıyla her eleman ekrana yazdırılır.

Benzer makaleler