PHP round() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 161 Okuma süresi: 58 saniye

PHP round() fonksiyonu, bir ondalık sayıyı belirli bir hassasiyetle yuvarlar. Bu fonksiyon genellikle finansal hesaplamalar veya sonuçların istenilen formatta gösterilmesi gibi durumlarda kullanılır.

Kullanımı

round() fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır:

round($sayi, $hassasiyet, $mod)

Parametreler

  • $sayi: Yuvarlanacak olan sayı.
  • $hassasiyet: Yuvarlama hassasiyeti, isteğe bağlıdır. Varsayılan değeri 0'dır.
  • $mod: Yuvarlama yöntemi, isteğe bağlıdır. Varsayılan değeri PHP_ROUND_HALF_UP'dır.

Yuvarlama Yöntemleri

  • PHP_ROUND_HALF_UP: Yuvarlama yapılırken 0.5 sayıları yukarı doğru yuvarlar.
  • PHP_ROUND_HALF_DOWN: Yuvarlama yapılırken 0.5 sayıları aşağı doğru yuvarlar.
  • PHP_ROUND_HALF_EVEN: Yuvarlama yapılırken 0.5 sayıları çift sayıya yuvarlar.
  • PHP_ROUND_HALF_ODD: Yuvarlama yapılırken 0.5 sayıları tek sayıya yuvarlar.

Örnek:

$sayi = 3.14159;
$yuvarlanmisSayi = round($sayi, 2, PHP_ROUND_HALF_UP);
echo $yuvarlanmisSayi; // 3.14

Yukarıdaki örnekte, $sayi değişkeni 3.14159 değerini içermektedir. round() fonksiyonu kullanılarak bu sayı 2 basamağa kadar yuvarlanmış ve $yuvarlanmisSayi değişkenine atılmıştır. Sonuç olarak ekrana 3.14 yazdırılmıştır.

Benzer makaleler