PHP pow() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 165 Okuma süresi: 34 saniye

PHP pow() Fonksiyonu Ve Kullanımı

PHP pow() fonksiyonu, bir sayının başka bir sayıyla çarpılmasını sağlar. Yani bir sayının kuvvetini alır.

Sözdizimi


pow(sayı, kuvvet);

Örneğin;


$sayi = pow(2, 3);
echo $sayi;

Yukarıdaki örnekte 2 sayısı 3 kuvvetiyle çarpılıyor. Yani 23 = 8 olur. Bu yüzden ekrana 8 yazdırılır.

Ayrıca;


$sayi = pow(2, -3);
echo $sayi;

Yukarıdaki örnekte 2 sayısı 3 kuvvetiyle çarpılıyor. Yani 2-3 = 0.125 olur. Bu yüzden ekrana 0.125 yazdırılır.

Ayrıca;


$sayi = pow(2, 0.5);
echo $sayi;

Yukarıdaki örnekte 2 sayısı 0.5 kuvvetiyle çarpılıyor. Yani 20.5 = 1.41 olur. Bu yüzden ekrana 1.41 yazdırılır.

Benzer makaleler