PHP nl2br() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 169 Okuma süresi: 21 saniye

PHP nl2br() fonksiyonu, bir dizgenin alt satır karakterlerini<br /> etiketi ile değiştirir.

PHP nl2br() Fonksiyonu

Sözdizimi

nl2br(dizgen, xhtml);

<?php
    echo nl2br("Merhaba Dünya!\nBenim adım Ahmet.");
?>

Yukarıdaki örnekte, nl2br() fonksiyonu kullanılarak bir dizgenin alt satır karakterleri<br /> etiketi ile değiştirilmiştir.

Benzer makaleler