PHP is_numeric() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 90 Okuma süresi: 48 saniye

PHP is_numeric() Fonksiyonu ve Kullanımı

Açıklama

is_numeric() fonksiyonu, bir değerin sayısal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer değer sayısal ise, fonksiyon true döndürür; aksi halde false döndürür.

Kullanımı

Aşağıda, is_numeric() fonksiyonunun kullanımına bir örnek verilmiştir:

<?php
$deger1 = "12345";
$deger2 = "3.14";
$deger3 = "abc123";

if (is_numeric($deger1)) {
echo "$deger1 bir sayısal değerdir.";
} else {
echo "$deger1 bir sayısal değer değildir.";
}

if (is_numeric($deger2)) {
echo "$deger2 bir sayısal değerdir.";
} else {
echo "$deger2 bir sayısal değer değildir.";
}

if (is_numeric($deger3)) {
echo "$deger3 bir sayısal değerdir.";
} else {
echo "$deger3 bir sayısal değer değildir.";
}
?>

Yukarıdaki kod örneği, $deger1, $deger2 ve $deger3 değişkenlerinin sayısal olup olmadığını kontrol eder ve sonuçlarına göre bir çıktı üretir.

Benzer makaleler