PHP is_null() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 126 Okuma süresi: 39 saniye

PHP is_null() Fonksiyonu Ve Kullanımı

Açıklama

PHP'de is_null() fonksiyonu, bir değerin null olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Kullanımı

Aşağıda is_null() fonksiyonunun kullanımına örnek verilmiştir:

$degisken = null;
if (is_null($degisken)) {
    echo "Değişken null değerine sahiptir.";
} else {
    echo "Değişken null değerine sahip değildir.";
}

Bu örnekte, $degisken adında bir değişken tanımlanmıştır ve değeri null olarak atanmıştır. is_null() fonksiyonu, $degisken'in null olup olmadığını kontrol eder. Eğer null ise, "Değişken null değerine sahiptir." mesajı ekrana yazdırılır. Değilse, "Değişken null değerine sahip değildir." mesajı ekrana yazdırılır.

Benzer makaleler