PHP is_bool() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 124 Okuma süresi: 44 saniye

PHP'de is_bool() fonksiyonu, bir değerin mantıksal (boolean) bir değer olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Kullanımı

is_bool() fonksiyonu, bir argüman alır ve bu argümanın bir boolean değer olup olmadığını kontrol eder. İşte kullanımı:

<?php
  $value1 = true;
  $value2 = false;

  if (is_bool($value1)) {
    echo "Değer 1 bir boolean değerdir.";
  }

  if (is_bool($value2)) {
    echo "Değer 2 bir boolean değerdir.";
  }
?>

Çıktı:

Değer 1 bir boolean değerdir.
Değer 2 bir boolean değerdir.

Yukarıdaki örnekte, is_bool() fonksiyonu kullanılarak $value1 ve $value2 değişkenlerinin boolean değer olup olmadığı kontrol edilmektedir. İkisi de boolean değerler olduğu için ilgili if blokları çalışır ve ekrana "Değer 1 bir boolean değerdir." ve "Değer 2 bir boolean değerdir." yazısı yazdırılır.

Benzer makaleler